ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok

A társadalmi tőke fejlesztése, mint eszköz a fiatalok társadalmi részvételéhez, kelet-európai országokban (SOCAP)

Pályáztató: Bridge Nyelvoktató és Nyelvvizsgáztató Központ
Határidő: folyamatos

Nemzetközi Civil és Állampolgársági Tanulmány (2009) kimutatta, hogy hatalmas különbségek vannak az állampolgári részvétel terén Európa nyugati és keleti országai között. A SOCAP projekt éppen emiatt be kívánja vonni a kelet-európai országok ifjait és ifjúsági vezetőit (pl. ifjúsági programok szervezői), hogy aktívan részt vegyenek a különböző társadalmi problémák megvitatásában.

A viták fő témái: ifjúsági szervezetek, ifjúsági tevékenységek, ifjúságpolitika, önkéntesség, a változások döntéshozói, a közösség, az európai állampolgárság.

bővebben...

Visegrad Funds

Pályáztató: Nemzetközi Visegrádi Alap
Határidő: Small Grants: March 1, June 1, September 1 and December 1 2015. Standard Grants: March 15 and September 15 2015.

1.1 Applicant

Any legal entity or nat­ural per­son world­wide is eli­gi­ble for fund­ing, pro­vided that the given project pro­posal deals with top­ics rel­e­vant to the Visegrad region and pro­motes coop­er­a­tion among project part­ners in the region. Preferences are given to appli­cants from non-governmental and non-profit orga­ni­za­tions,munic­i­pal­i­ties and local gov­ern­mentspub­lic schools and uni­ver­si­tiesresearch and sci­en­tific bod­ies and pub­lic insti­tu­tions in gen­eral with the excep­tion of orga­ni­za­tions directly funded from state budgets—e.g. insti­tu­tions of state admin­is­tra­tion, min­istries, embassies, cultural insti­tutes (Instytut Polski,České cen­trum), etc.

1.2 Project partners

It is com­pul­sory to secure par­tic­i­pa­tion of sub­jects from at least three dif­fer­ent V4 coun­tries (an orga­nizer and at least two project part­ners); with the excep­tion of Cross-Border Cooperation where coop­er­a­tion of two coun­tries is suf­fi­cient (orga­nizer and a sin­gle project part­ner) and the Visegrad Strategic Program where all four V4 coun­tries must be rep­re­sented). Applicants are, how­ever, strongly encour­aged toinvolve project part­ners from all four Visegrad coun­tries. If coop­er­a­tion does not—or cannot—include all four par­ties, appli­cants are requested to give rea­sons. Similarly as with appli­cants, orga­ni­za­tions directly funded from state bud­get can­not be con­sid­ered valid project partners—e.g., insti­tu­tions of state administration, ministries, embassies, cul­tural insti­tutes (e.g. Slovenský inštitútMagyar kul­turális intézet, etc.).

1.3 Project topic or the so-called “Visegrad feature”

There are no pref­er­ences as of con­tent of a given project. Each project topic shall, how­ever, con­tain a rea­son­able Visegrad fea­ture, i.e., the project must deal with the Visegrad Group coun­tries or with Central Europe and its peo­ples. Priority is given to projects that cre­ate com­mon added value rather to projects which sim­ply just involve part­ners from sev­eral countries.

bővebben...

Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Pályáztató: Ministerul Mediului si Padurilor
Határidő: nincs dátum

Categorii de solicitanţi eligibili

Sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul finanţării

(1)Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare.

(2)Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

Solicitantul organizaţie neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a)să fie persoană juridică română;

b)actul constitutiv al organizaţiei să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului;

c)să acţioneze în nume propriu;

d)să nu fie radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e)să dispună de surse financiare proprii, în proporţia solicitată de Autoritate, în vederea susţinerii contribuţiei proprii;

f)să nu înregistreze datorii la bugetul de stat şi bugetul local.

bővebben...

Cofinantari pentru proiecte europene

Pályáztató: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile - FDSC
Határidő: nincs dátum

Fundația pentru o societate deschisă a lansat competiția Cofinanțări pentru proiecte europene prin programul „Making the Most of European Funds for Roma” finanțat de Open Society Foundations.

Scopul competiției este acordarea de asistență financiară organizațiilor non-guvernamentale beneficiare de proiecte finanțate din Fondul Social European (FSE) care contribuie direct la incluziunea socială a romilor. Asistența financiară vizează acordarea unei părți din contribuția pe care beneficiarii au obligația de a o asigura față de Autoritatea Contractantă.

 

bővebben...

Google Grants - AsWOrds pentru organizatii

Pályáztató: Google
Határidő: continua

Google Ad Grants este ramura non-profit a programului AdWords, instrumentul Google de publicitate online. Google Ad Grants le oferă organizațiilor non-profit posibilitatea de a-și promova misiunile și inițiativele pe Google.ro, acordându-le un credit lunar de 10.000 USD pentru publicitate în programul AdWords™.

bővebben...

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek