ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok

Discover a new working field

Pályáztató: Departamentului de Integrare Europeana, Universitatea din Pitesti
Határidő: nincs dátum

Goal:

Contribute to the development of the Vocational Education and Training which is essential for the addresses. Guidance and counselling to our target group so we will be able to increase the employment. To improve the usage of renewable energy for protecting environment.

Objectives:

-          to develop vocational education and training in the institutions

-          to discover new working fields for employers, especially renewable energy sectors.

-          to encourage environment protection through the renewable energy.

-          to determine the problems experienced in enterprises then promote guidance and counselling so as to increase the employment.

-          to discover new working fields for employers.

-          to increase the usage of ICT for vocational education

-          to encourage the learning of modern foreign languages

-          to foster mutual learning by mobility

-          to provide sustainable cooperation.

bővebben...

Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

Pályáztató: Ministerul Mediului si Padurilor
Határidő: nincs dátum

Categorii de solicitanţi eligibili

Sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul finanţării

(1)Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanţare.

(2)Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.000 lei pentru fiecare proiect.

Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

Solicitantul organizaţie neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a)să fie persoană juridică română;

b)actul constitutiv al organizaţiei să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului;

c)să acţioneze în nume propriu;

d)să nu fie radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e)să dispună de surse financiare proprii, în proporţia solicitată de Autoritate, în vederea susţinerii contribuţiei proprii;

f)să nu înregistreze datorii la bugetul de stat şi bugetul local.

bővebben...

Német tanácsadói program 2011 - 2013: Együttműködés a jó kormányzásért

Pályáztató: Senior Experten Service
Határidő: 2013 június

Partenerii si beneficiarii, din Romania si R.Moldova a asistentei nerambursabile germane, sunt: primarii, consilii judetene, consilii locale, prefecturi, institutii si unitati publice.

Programul isi propune sa imbunatateasca activitatile si proiectele desfasurate in institutiile si unitatile publice.

1. Domeniile sunt: aductiuni apa, canalizari, drumuri, urbanism, patrimoniu local, dezvoltare locala, cooperari locale si internationale, pregatirea angajatilor, management, relatii publice, relatii internationale, control intern, managementul calitatii, alte activitati specifice cerute de buna administrare a resurselor si bugetelor.

Programul de lucru se stabileste de comun acord intre solicitant si expertul selectat.

2. Costurile fiecarei misiuni:

Cele mai multe din costuri sunt suportate de catre partea germana: salariul expertilor germani aflati in misiune, transportul international, asigurarile medicale, etc, mic dejun-masa de pranz-cina, bani de buzunar (max. 20 ron/zi pentru ziare, apa, bilet de autobuz, etc).

Partenerul roman este invitat sa-i ofere expertului german ospitalitatea si sa-si manifeste functia de gazda: cazarea la internatul unitatii/apartamentul de protocol, transportul local de la si pana la unitate, transportul de la cel mai apropiat aeroport pana in localitate.

bővebben...

Axa Prioritara 3 POS Mediu „Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”

Pályáztató: Autoritatea de Management pentru POS Mediu - AM POS
Határidő: 31.12.2015

Cea de-a treia axă prioritară a POS Mediu vizează “Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”.

Aşa cum a fost descris în POS Mediu, statisticile arată că emisiile de poluanţi atmosferici provenind de la instalaţiile mari de ardere care utilizează combustibili fosili şi care produc energie şi căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalaţii emit concentraţii ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide şi presupun un risc enorm pentru sănătatea populaţiei, în special în marile zone industriale) şi gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon şi metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 în vederea conformării cu cerinţele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540000 tone în 2007 la 148000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanţilor proveniţi de la IMA au impact deosebit de negativ asupra sănătăţii umane şi mediului şi reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 şi NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere şi de formare a ozonului troposferic.
În 26 dintre cele mai mari localităţi din România , IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice şi a apei calde pentru populaţie, dar şi principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizaţi în aceste instalaţii. (cărbune, păcură).

bővebben...

Scoala de Vara

Pályáztató: Institutul Roman Pentru Actiune, Instruire si Cercetare in Domeniul Pacii - PATRIR
Határidő: continuous

Institutul Roman pentru Actiune, Instruire si Cercetare in domeniul Pacii (PATRIR) va organiza in perioada 1-12 august Scoala de Vara “ACT”, un ansamblu de zece cursuri interactive la alegere, pe teme ca mediul si ecologia, drepturile omului, transformarea conflictelor, teatrul.

bővebben...

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek