ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok

S-a lansat cererea de proiecte pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

Pályáztató: Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Határidő: continous

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru Axa 5 a Regio-Programul Operaţional Regional - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

În cadrul acestui domeniu de intervenţie vor putea fi depuse proiecte care urmăresc: amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic; valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare; dezvoltarea turismului balnear; reabilitarea, modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a utilităţilor aferente; crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente.

bővebben...

Lansarea cererii deschise de proiecte pentru domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Regio-programul operaţi

Pályáztató: Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Határidő: continous

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” a REGIO-Programul Operaţional Regional, domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Proiectele eligibile în cadrul acestui domeniu vizează:


restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea infrastructurilor conexe;
restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional şi modernizarea infrastructurii conexe, cu potenţial turistic important în vederea introducerii lor în circuitul turistic;
restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.
Alocarea financiară indicativă pentru domeniul major de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” este de 235.396.905 Euro, din care 200.087.369 Euro contribuţie FEDR şi 35.309.536 Euro contribuţie naţională (din surse publice).

bővebben...

Programul National de Sprijinirea CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALÃ, CONFORM OUG NR. 51/2006

Pályáztató: Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Határidő: continous

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor derulează "Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personală", prin acordarea de subventii de la bugetul de stat de 20% din valoarea locuintei construite, dar nu mai mult de 10.000 euro.

Cererile de subventie sunt adresate consiliilor locale de către solicitanti din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte.

Pentru determinarea cuantumului de subventie, consiliile locale au în vedere valoarea locuintei, stabilită prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al constructiei.

Propunerile anuale de subventii stabilite de către autoritătile publice locale se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în vederea fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în functiune locuintele beneficiarilor de subventie.

Sumele reprezentând subventiile se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la solicitarea fundamentată a consiliilor locale.

bővebben...

Axa Prioritara 3 POS Mediu „Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”

Pályáztató: Autoritatea de Management pentru POS Mediu - AM POS
Határidő: 31.12.2015

Cea de-a treia axă prioritară a POS Mediu vizează “Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”.

Aşa cum a fost descris în POS Mediu, statisticile arată că emisiile de poluanţi atmosferici provenind de la instalaţiile mari de ardere care utilizează combustibili fosili şi care produc energie şi căldură (prin co-generare) au un impact semnificativ asupra mediului. Aceste instalaţii emit concentraţii ridicate de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, metale grele (care cauzează ploi acide şi presupun un risc enorm pentru sănătatea populaţiei, în special în marile zone industriale) şi gaze cu efect de seră, precum dioxid de carbon şi metan.

România trebuie să depună, în continuare, eforturi considerabile pentru reducerea emisiilor de SO2 în vederea conformării cu cerinţele Protocolului de la Goteborg. Mai mult decât atât, până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere (IMA), în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE (o reducere de aproape 4 ori de la plafonul intermediar de 540000 tone în 2007 la 148000 tone în 2013).

Emisiile în aer ale poluanţilor proveniţi de la IMA au impact deosebit de negativ asupra sănătăţii umane şi mediului şi reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 şi NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere şi de formare a ozonului troposferic.
În 26 dintre cele mai mari localităţi din România , IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice şi a apei calde pentru populaţie, dar şi principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizaţi în aceste instalaţii. (cărbune, păcură).

bővebben...

POR - Inbunatatirea infrastructurii sociale - DMI 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate(varianta consolidata)

Pályáztató: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional - AM POR
Határidő: 31.12.2013

Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.

bővebben...

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek