ro hu

Finanțări
 

Finantari nerambursabile pentru programe, proiecte, actiuni culturale
Data limită:  Va fi publicat pe site-ul www.afcn.ro cu 30 de zile inaintea termenului de predare
Data încărcării:  21 noiembrie 2005, 20:56:41
Domeniu:  Cultură (14)
Țara:  Romania
Sursa:  www.afcn.ro

Administratia Fondului Cultural National
Finantari nerambursabile pentru programe, proiecte, actiuni culturale

A. FUNCTIONAREA SESIUNILOR DE FINANTARE ALE ADMINISTRATIEI FONDULUI CULTURAL NATIONAL ÎN 2005 - 2006
Administratia Fondului Cultural National este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005, respectiv ale Hotarârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei FCN.

B. CONTEXT GENERAL
�Apropierea momentului integrarii României în Uniunea Europeana impune si adaptarea persoanelor juridice de drept public si privat la un mediu economic si social bazat pe competitie si competenta.

Se constata ca, în prezent, finantarea în domeniul culturii este fragmentata, reglementata prin normative care stabilesc sisteme, conditii si criterii diferite.

În scopul satisfacerii nevoilor culturale la nivel local, zonal, regional, national, dar si international, este necesara finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale.

Pentru eficientizarea procesului de finantare a actului de cultura se înfiinteaza Fondul Cultural National, institutie publica cu personalitate juridica, cu atributii de colectare a sumelor necesare si acordare a finantarii nerambursabile programelor, proiectelor si actiunilor culturale, finantari ce vor fi acordate pe baza de selectie publica de oferte; mentionam ca evaluarea si selectarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale se vor realiza de catre comisii alcatuite din experti independenti.�

Extrase din Nota de fundamentare - O.G. nr. 10/2005, Ordonanta Guvernului nr.10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare

Textul integral este disponibil la adresa: http://www.gov.ro/notefundam/afis-nota.php?id=1062

C. PRINCIPIILE GENERALE ALE AFCN STABILITE DE CONSILIUL ADMINISTRATIEI
Ca principii generale pentru urmatoarea perioada, AFCN va urmari îndeosebi:
- promovarea calitatii actului cultural;
- promovarea mostenirii culturale.

D. PRIORITATILE STRATEGICE ALE AFCN STABILITE DE CONSILIUL ADMINISTRATIEI PENTRU PERIOADA 2005 - 2006
AFCN va acorda o atentie deosebita proiectelor de anvergura, multidisciplinare si integratoare si va urmari:
- sprijinirea creatiei contemporane în toate domeniile culturale; o atentie speciala va fi acordata creatorilor aflati la începutul carierei profesionale;
- sustinerea circulatiei internationale a produselor culturale românesti;
- încurajarea initiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural;
- combaterea degradarii limbii române.

E. CINE POATE SOLICITA FINANTARE:
Operatorii culturali, cu sediul in România:
- persoane fizice care desfasoara activitati culturale (artisti, mestesugari populari etc.);
- persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati culturale (de exemplu, organizatii nonguvernamentale);
- institutii publice care organizeaza programe, proiecte si activitati culturale, altele decât cele stabilite ca obligatii sau programe minimale anuale.

Potentialii solicitanti nu au dreptul sa participe la cererea de oferta de proiecte sau sa primeasca o finantare nerambursabila daca:
a) sunt în incapacitate de plata;
b) au platile/conturile blocate conform unei hotarâri judecatoresti definitive;
c) au încalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;
d) sunt vinovati de declaratii false cu privire la situatia economica;
e) au restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) sunt condamnati pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasa, înselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

F. DURATA PROIECTULUI
Durata proiectelor semestriale trebuie sa nu fie mai mare de 6 luni.
Durata proiectelor anuale trebuie sa nu fie mai mare de 12 luni.

G. SUMA DISPONIBILA PENTRU FINANTARE NERAMBURSABILA, OFERITA DE AFCN
AFCN acorda finantari nerambursabile pentru proiecte culturale cu derulare în anul 2006, în limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie.
- valoarea maxima pentru finantarea nerambursabila care poate fi acordata unui proiect este echivalentul în lei a 20.000 euro.
De regula, o finantare nerambursabila acopera 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta trebuie acoperita din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale AFCN.
Solicitantii si/sau partenerii trebuie sa asigure contributia de cel putin 10% sub forma contributiei în numerar sau în natura.

H. TERMENUL LIMITA PENTRU PRIMIREA CERERILOR DE FINANTARE ESTE ANUNTAT în presa si este afisat pe pagina de web a Ministerului Culturii si Cultelor http://www.cultura.ro/ si pe pagina de web a Administratiei Fondului Cultural National http://www.afcn.ro/

I. UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE: Solicitarile trebuie trimise la urmatoarea adresa: Administratia Fondului Cultural National
Calea Dorobantilor nr. 99 A, etaj II, birou 201, sector 1 , cod postal 010561, Bucuresti.
prin urmatoarele modalitati:
- Prin posta recomandata; data relevanta este data expedierii prin posta, evidentiata de stampila postei;
- Prin livrare directa de catre solicitant sau de catre un agent desemnat printr-o procura la adresa de mai sus, de luni pâna vineri, orele 12.00 - 16.00.
Solicitarile trimise prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate!

DOCUMENTELE NECESARE:
Detalii despre program si documentele necesare realizarii proiectului pot fi consultate si descarcate de la urmatorul link: http://www.cultura.ro/ sau http://www.afcn.ro/

ALTE INFORMATII:
Pachetul de informatii poate fi obtinut prin e-mail, la solicitarea artistilor, institutiilor publice de cultura, a organizatiilor neguvernamentale si ai altor operatori culturali.

Adresa de la care se pot solicita aceste documente este afcnromania@yahoo.com

Pachetul de informatii contine:

1/ formularul de solicitare a unei finantari nerambursabile,
2/ ghidul solicitantului,
3/ normele metodologice care asigura aplicarea Ordonantei nr. 10 / 2005,

si este disponibil si pe pagina de web a AFCN, la adresele urmatoare:

http://www.afcn.ro/main_ro/frames/finantari/formular.doc
http://www.afcn.ro/main_ro/frames/finantari/Ghidul%20solicitantului.pdf

si

http://www.afcn.ro/main_ro/frames/finantari/NORME

Persoana de contact: Elena Ilie, tel/ fax 230 00 29, e-mail afcnromania@yahoo.com
http://www.afcn.ro/