ro hu

Finanțări
 

S-a lansat cererea de proiecte pentru cresterea calitatii serviciilor turistice
Data limită:  continous
Data încărcării:  6 mai 2008, 11:03:58
Domeniu:  Turism (3)
Țara:  Romania
Sursa:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=2404

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru Axa 5 a Regio-Programul Operațional Regional - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

În cadrul acestui domeniu de intervenție vor putea fi depuse proiecte care urmăresc: amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potențial turistic; valorificarea potențialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare; dezvoltarea turismului balnear; reabilitarea, modernizarea și extinderea structurilor de cazare precum și a utilităților aferente; crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente.

Pentru acest domeniu de intervenție pot depune proiecte autoritățile publice locale (singure, în parteneriat cu alte autorități publice locale, în parteneriat cu ONG), asociații de dezvoltare intercomunitară și IMM.

Alocarea financiară orientativă pentru acest domeniu, în perioada 2007-2013, este de 330.019 milioane euro, din care 231.013 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, restul fiind reprezentat de cofinanțarea națională.

http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC