ro hu

Finanțări
 

Lansarea cererii deschise de proiecte pentru domeniul major de intervenție 5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Regio-programul operați
Data limită:  continous
Data încărcării:  6 mai 2008, 11:09:37
Domeniu:  Dezvoltare regională (5)
Țara:  Romania
Sursa:  http://www.inforegio.ro/index.php?page=MEDIA_ARCHIVE
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” a REGIO-Programul Operațional Regional, domeniul major de intervenție 5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Proiectele eligibile în cadrul acestui domeniu vizează:


restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural mondial și modernizarea infrastructurilor conexe;
restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural național și modernizarea infrastructurii conexe, cu potențial turistic important în vederea introducerii lor în circuitul turistic;
restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.
Alocarea financiară indicativă pentru domeniul major de intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” este de 235.396.905 Euro, din care 200.087.369 Euro contribuție FEDR și 35.309.536 Euro contribuție națională (din surse publice).

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui domeniu major de intervenție sunt :


autorități ale administrației publice locale
autorități ale administrației publice centrale
ONG
unități de cult
parteneriat între autorități ale administrației publice locale
parteneriat între autorități ale administrației publice locale și autoritatea administrației publice centrale
parteneriat între autorități ale administrației publice locale sau autoritatea administrației publice centrale și culte religioase
parteneriat între autorități ale administrației publice locale și ONG.
Începând de astăzi, 14.03.2008, cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională pot primi cereri de finanțare, care pot fi depuse continuu, până la contractarea integrală a fondurilor alocate.

http://www.inforegio.ro/index.php?page=MEDIA_ARCHIVE