ro hu

Finanțări
 

Curs Expert achiziții publice - Miercurea Ciuc, 6-11 iulie 2015
Finanțator:  EduTech Consulting
Data limită:  30 iunie 2015
Data încărcării:  19 iunie 2015, 11:56:55
Țara:  Romania
Sursa:  Edutech Consulting srl

Curs Expert Achiziții publice - cod COR: 214946
- program de perfectionare autorizat CNFPA / ANC

Obiectivele cursului:

Cursul oferă participanților informații detaliate cu privire la procesul achizițiilor publice în România. Ca urmare a programului de formare cursanții vor:
- cunoaște legislația în domeniul achizițiilor publice
- înțelege procesul achizitiilor publice
- cunoaște etapele procesului de atribuire
- dobândi cunoștințele necesare aplicării procedurilor de atribuire

Tematica:

- Legislație
- Cadrul instituional
- Procesul achizițiilor publice
- Planificarea
- Procesul de atribuire
- Modalitățile speciale de atribuire
- Documentația de atribuire
- Deschiderea și evaluarea ofertelor
- Atribuirea contractului de achiziție publică
- Căile de atac

- SEAP - prezentare practică - organizarea procedurile de achiziție publică prin mijloace electronic

Formator:

Alina Brustureanu

  • expert și trainer în numeroase proiecte adresate administrației publice centrale și locale în ceea ce privește achizițiile publice: legislație, achiziții publice de servicii, bunuri și lucrări și managementul contractelor de lucrări și servicii, proceduri, implementare, monitorizare, audit.
  • a participat atât în calitate de membru specialist în comisii de evaluare a ofertelor pentru toate tipurile de proceduri de achiziție, cât și la elaborarea de documentații de atribuire.
  • a participat la elaborarea standardului ocupațional pentru ocupația „Expert achiziții publice".

Adina Popescu

  • este expert în achiziții publice și trainer în numeroase proiecte adresate administrației publice centrale și locale. În cei cinci ani petrecuți în administrația publică centrală a dobândit o experiență însemnată în domeniul achizițiilor publice și al derulării procedurilor de achiziție publică prin mijloace electronice.
  • a participat în calitate de membru specialist în dezvoltarea functionalității tehnice în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP.

Condiție minimă de acces: - studii superioare.

Impresii participanți:

Miercurea-Ciuc

- "Mi-a placut seriozitatea lectorilor, utilizarea timpului la maxim."
- "Foarte bine conceput."
- "Cursul a fost util."
- "Sunt multumit, am primit pachetul de informatii de care aveam nevoie."
- "Priceperea lectorilor este de nota 10."

Bucuresti

- „Un nivel ridicat al aprofundării legislației în vigoare pentru organizarea achizițiilor publice"
- „Cursul este abordat de profesioniști cu o experiență vastă și îndelungată, care pot oferi și opinii din practică, nu doar o prezentare succintă a legislației"
- „Cursul a răspuns așteptărilor mele"
- „Lectorii dispun de experiențe relevante în domeniu "

Materiale suport: Prezentări ppt.; studii de caz; bibliografia relevantă.

Taxă de participare: 960 lei/persoana

Termen limită de înscriere: 2015. június 30.

Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere și trimiterea lui la numărul de fax: 0266-317126 sau pe e-mail, la adresa: office@edutechconsulting.ro.