ro hu

Finanțări
 

Curs acreditat Director de program
Finanțator:  EduTech Consulting
Data limită:  9 octombrie 2015
Data încărcării:  7 septembrie 2015, 08:28:54
Țara:  Romania
Sursa:  Edutech Consulting srl

OPTIMIZAREA DERULĂRII PROGRAMELOR ȘI PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Perioada: 19-23 octombrie - durata curs 3 zile (24 ore)

Locul de desfășurare: Miercurea - Ciuc

Cursul se adresează:

  • persoanelor din instituții publice, precum și celor din organizații private care primesc finanțare publică sau care pot accesa / derulează deja proiecte cu finanțare europeană.

 

Cursul va fi axat pe dobândirea deprinderilor pentru un management unitar al proiectelor și programelor, ȋntr-un cadru instituțional eficace, care să asigure implementarea eficientă a acestora și maximizarea rezultatelor.

 Obiectivele cursului:

□ Identificarea surselor de finanțare, în concordanță atât cu nevoile locale, cât și cu strategiile de dezvoltare

□ Coordonarea elaborării instrumentelor de monitorizare, evaluare, raportare din cadrul programelor.

□ Urmărirea implementării programelor cu portofolii de proiecte.

□ Coordonarea proceselor de culegere și analiză a informațiilor ȋn scopul dezvoltării strategice și operaționale a organizației.

  

Tematica cursului:

 

§ Tipuri de proiecte ce pot fi promovate de către autoritățile locale sau de către beneficiarii privați

§ Înțelegerea prevederilor și circuitul fondurilor europene

§ Organizarea structurală a managementului proiectelor derulate, în contextul oportunităților de finanțare naționale și europene

§ Diferențierea ȋntre managementul de program și cel de proiect.

§ Elementele unui program și modul de integrare a proceselor specifice proiectelor în organizație.

 § Conținutul unui proiect: scop, obiective, activități, grupuri țintă, rezultate, buget, indicatori, monitorizare, evaluare și definirea acestora.

§ Conceptul extins de proiect, tipuri și modele de proiecte, exerciții practice de identificare.

§ Tipuri de finanțare a proiectelor și aspectele cheie privind eligibilitatea solicitanților, costurilor și activităților.

§ Tehnici de planificare la nivel de program și de proiect.

§ Resursele umane ale departamentului de programe și relațiile interdepartamentale.

§ Managementul bugetelor pe proiecte.

§ Monitorizarea, raportarea și evaluarea programelor și proiectelor.

§ Implementarea proiectelor: exemple practice.

§ Managementul riscului și Sistemul de Control Managerial Intern.

§ Optimizarea sistemului de management al calității programelor.

 

LECTOR: Catrina Sinescu, consultant în domeniul politicilor publice, asistenței tehnice și a ȋntăririi capacității administrative cu o experiență de peste 11 ani în implementarea proiectelor cu finanțare internațională (UE, USAID, Banca Mondială) adresate administrației publice centrale și locale.

Ea vă va oferi o imagine globală asupra ocupației de Director de Program, inclusiv prin prisma mentoratului primit direct de la practicieni din Europa de Vest și SUA.

SUPORTUL DE CURS include prezentările lectorului și documentele de lucru (aplicații și studii de caz).

La sfârșitul cursului, pe baza unui examen, participanții pot primi CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația ,,Director de Program", cod COR 121013 recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, eliberat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000.

 

TAXA DE ÎNSCRIERE/participant: 850 lei

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, pe baza formularului de înscriere.

Transmiterea prin e-mail a formularului de înscriere completat se poate face până la data limită de înscriere 9 octombrie 2015 la adresa office@edutechconsulting.ro.