ro hu

Finanțări
 

Programul Spatii Verzi
Data limită:  10 februarie 2016
Data încărcării:  13 ianuarie 2016, 09:26:22
Domeniu:  Protecția mediului (8)
Țara:  Romania
Sursa:  www.spatiiverzi.org.ro

 

MOL România și Fundația pentru Parteneriat lansează cea de-a 11-a ediție a programului Spații Verzi.

Organizațiile și asociațiile pot depune, până la 10 februarie 2016, cereri de finanțare pentru proiecte de mediu.

Bugetul total este 680.000 lei, finanțarea pe proiect fiind 9.000 lei la categoria Spații Verzi Urbane, respectiv 20.000 lei pentru Arii Naturale Protejate.

“Am dori să marcăm  cei zece ani de când MOL România alături de Fundația pentru Parteneriat se implică pentru ca acest program ecologic și educațional să aducă îmbunătățiri calității vieții noastre. Bilanțul primului deceniu de existență este pozitiv, în special pentru că a implicat un număr impresionant de tineri, peste 170.000. Lansăm cea de-a 11-a ediție a programului având convingerea că eforturile voluntarilor vor contribui atât la îmbunătățirea vieții comunităților cât și la un viitor mai bun pentru generațiile care vin”, a declarat Kinga Daradics, CEO & Country Chairman al MOL România.

Organizațiile neguvernamentale sunt invitate să depună, până la 10 februarie, propunerile de proiecte în domeniul protecției mediului în cadrul celor două componente ale programului: Spații Verzi Urbane și Arii Naturale Protejate. Acestea vor fi evaluate de către un juriu de specialitate iar proiectele selectate pentru finanțare vor fi anunțate până la sfârșitul lunii martie.

În cadrul componentei Spații Verzi Urbane sunt finanțate proiecte care au ca scop reabilitarea sau crearea de suprafețe înverzite pe lângă desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică în rândul comunităţilor locale. În cadrul componentei Arii Naturale Protejate sunt căutate și recompensate proiecte care urmăresc promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a îmbunătăți nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale. Proiectele finanțate prin această componentă pot fi implementate de ONG-uri în parteneriat cu organizații, instituții publice  dar şi cu administratori de arii protejate.

În 2016 vor fi acordate finanțări pentru următoarele tipuri de activități:

  • crearea sau reabilitarea de spații verzi urbane prin metode ecologice,
  • educație ecologică non-formală în rândul tinerilor și a comunităților locale,
  • organizarea taberelor Junior Ranger,
  • activități și evenimente organizate cu ocazia Zilei Ariei Protejate sau a altor zile internaționale/mondiale ca Ziua Pământului sau Ziua Biodiversității (workshop-uri, concursuri, expoziții prezentări),
  • înființarea sau amenajarea centrelor de vizitare a ariilor protejate,
  • crearea și amenajarea unor poteci tematice în scop educațional.

Programul Spații Verzi încurajează organizarea activităților de educație ecologică, a acțiunilor creative și interactive menite să stârnească interesul membrilor comunităților locale și să îi determine să se implice în activități din domeniul protecției mediului. Cei interesați vor găsi manuale educative cu idei pentru realizarea activităților ecologice pe pagina web a programului și a Fundației pentru Parteneriat.

Bugetul anual alocat programului de către MOL România este de 680.000 de lei. Suma maximă ce poate fi alocată unui proiect pentru reabilitarea sau crearea spațiilor verzi urbane este de 9.000 de lei. În cazul proiectelor pentru popularizarea ariilor protejate, nivelul maxim de finanțare individuală este de 20.000 lei. Mai multe detalii despre program pot fi găsite pe site-ul www.spatiiverzi.org.ro, www.molromania.ro, respectiv www.repf.ro

Premiile Spații verzi 2015

 Câștigătorul premiului „Spații Verzi” 2015: Asociația Centrul de Resurse pentru Acțiune Locală – CRAL

Proiectul cu titlul ”Grădina aromată a timpului” s-a desfășurat în orașul Hațeg, pe teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului în perioada aprilie – septembrie 2015.  Scopul proiectului a fost acela de a crea un spațiu verde urban destinat elevilor și turiștilor, dar și persoanelor cu deficiențe de vedere, ce combină, în scop educațional, geo și fito-diversitatea locală. Spațiul amenajat cuprinde trei zone distincte: Aleea timpului, Grădina cu plante aromatice și Grădina Bunicii. Prin intermediul panourilor explicative, zonele sunt interpretate și în limbaj Braille astfel încât să fie accesibile și persoanelor cu deficiențe de vedere. Fiecare dintre cele trei zone cuprinde și elemente de land art, de promovare a unor vechi meșteșuguri locale sau de atracție turistică (ex. mozaic din piatră ce reconstituie cochilia unui amonit, gard de nuiele împletite, gard de piatră, piatra meteorologică). A mai fost amenajată o simeză în aer liber, un spațiu de relaxare și o căsuță a voluntarilor. Toate lucrările de amenajare au fost completate cu workshop-uri practice, în urma cărora au rezultat materiale destinate susținerii celor trei module educaționale.

 

Câștigătorul premiului „Arii Naturale Protejate” 2015: Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

Proiectul premiat, denumit „Cu Junior Rangerii implicăm comunitățile în păstrarea și promovarea valorilor naturale”, a avut ca scop implicarea comunității în promovarea sitului Valea Iadului. Proiectul a inclus realizarea și amenajarea traseului de mountain bike „Săritoarea Ieduțului”, lecții în aer liber pentru copii despre biodiversitatea ariilor protejate, precum și acțiuni de creștere a gradului de conștientizare în rândul tinerilor din 6 comunități prin activități de tip Junior Ranger și promovarea acestora prin intermediul unui film intitulat sugestiv „De ce Junior Ranger?” - disponibil on-line. În cadrul taberei Junior Ranger s-au desfășurat activități educaționale, recreative, jocuri, activități de conștientizare a importanței protejării speciilor și habitatelor.

Proiectul a fost implementat în perioada 15 aprilie – 28 septembrie 2015. În cadrul proiectului asociația a mai organizat evenimentul Ziua Liliacului Carpatin, în cadrul căruia au avut loc un târg de produse locale, spectacole folclorice realizate de localnici, degustări de produse tradiționale, întreceri și concursuri inedite.

Detalii despre program

 În cei 10 ani de existență a programului au fost finanțate în total 424 de proiecte din domeniul protecției mediului cu 4,83 milioane lei, proiecte în care s-au implicat mai mult de 170.000 de persoane, mai ales copii și tineri. În cadrul componentei Spații Verzi Urbane au fost înverzite 428.327 mp de teren urban, prin plantarea a 69.539 de arbuști și pomi și a 62.589 de flori.

În cadrul componentei Arii Naturale Protejate au avut loc 479 de activități extrașcolare de educație ecologică, au fost organizate 69 de tabere Junior Ranger și au fost înființate și amenajate 71 noi poteci tematice în ariile naturale protejate din România.

 

 Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie multinațională integrată și independentă din domeniul petrolului și gazelor naturale, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 40 de țări, o echipă dinamică de 27.000 de angajați în întreaga lume și o tradiție de peste 100 de ani în domeniul petrolier. Grupul are peste 75 de ani de experiență în explorarea și producția de hidrocarburi, cu operațiuni de producție în 8 țări și activități de explorare în 14 țări. Grupul controlează patru rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de circa 2.000 de benzinării în Europa Centrală și de Sud-Est, în 11 țări, din care 200 în România.

 

Despre Fundația pentru Parteneriat

Fundația pentru Parteneriat sprijină îmbunătățirea mediului și dezvoltarea comunităților din România, contribuind astfel la formarea unei societăți durabile. Fundația dezvoltă si implementează o gamă largă de programe și instrumente, care includ finanțările, asistența tehnică, instruirea precum și programe operaționale specifice având ca scop sprijinirea inițiativelor de dezvoltare durabilă și de sprijinire a comunităților. Astfel, prin intermediul programelor de finanțare derulate de fundație, în ultimii 16 ani au fost sprijinite cu peste 45 de milioane de lei aproape 1.100 de proiecte de protejare a mediului și de dezvoltare comunitară derulate de ONG-uri.

 

Contacte pentru presă

 

Erzsébet Felméri

Coordonator CSR & Social Media

MOL Romania

tel: 0264-407624 | @:

 

Andrea Cseke

Manager program

Fundația pentru Parteneriat

tel: 0266/310678 | @: