ro hu

Finanțări
 

Programul National de Sprijinirea CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALÃ, CONFORM OUG NR. 51/2006
Data limită:  continous
Data încărcării:  14 mai 2008, 16:25:51
Grupul țintă:  Persoane fizice (287)
Țara:  Romania
Sursa:  http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1103
Autoritatea de implementare:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Scurtă prezentare:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor derulează "Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personală", prin acordarea de subventii de la bugetul de stat de 20% din valoarea locuintei construite, dar nu mai mult de 10.000 euro.

Cererile de subventie sunt adresate consiliilor locale de către solicitanti din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte.

Pentru determinarea cuantumului de subventie, consiliile locale au în vedere valoarea locuintei, stabilită prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al constructiei.

Propunerile anuale de subventii stabilite de către autoritătile publice locale se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în vederea fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în functiune locuintele beneficiarilor de subventie.

Sumele reprezentând subventiile se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la solicitarea fundamentată a consiliilor locale.

Beneficiari:

*persoanele fizice cu vârsta de pâna la 35 de ani interesate de construirea unei locuinte proprietate personala, care au încheiat un contract de construire a unei locuinte prin credit ipotecar cu agenti economici specializati în construc?ia de locuinte si/ sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare

Scop:

* Dezvoltarea constructiei de locuinte, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat.
* Crearea unui sistem de subventionare a costurilor de constructie a locuintelor, în vederea mentinerii unui raport rezonabil între acesta si veniturile populatiei.

Obiective:

1. Dezvoltarea constructiei de locuinte, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat.
2. Crearea unui sistem de subventionare a costurilor de constructie a locuintelor, în vederea mentinerii unui raport rezonabil între acesta si veniturile populatiei.

Surse de finantare:
Conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

Persoana de contact:
Nume: ZAMFIROIU FLORIN, Expert debutant
e-mail: florin.zamfiroiu@mdlpl.ro

Cadru legislativ:

* Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007
* OUG 68/2006
* Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin OUG nr. 51/2006
* Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG. nr. 51/2006 aprobate prin Ordinul comun MDLPL-MIRA nr. 166/216/2007 (actual a intrat in vigoare la data de 13 iunie 2007)