ro hu

Finanțatori
 

Asociația Pentru Promovarea Afacerilor din România
Asociația Pentru Promovarea Afacerilor din România
E-mail: 
Telefon:  +40-259-435.622
Fax:  +40-259-435.622
Adresa: 

Piata Unirii 2-4
Oradea, Románia

Asociatia Pentru Promovarea Afacerilor în România este persoana juridica de drept privat, o organizatie neguvernamentala, non-profit si apolitica, pe baza de voluntariat, care s-a înfiintat în anul 2005.

Scopul asociatiei:

• Ajutarea procesului de dezvoltare si de structurarea a economiei românesti, respectând concurenta economica libera.

Obiectivele asociatiei:

• promovarea intereselor firmelor investitoare si a oamenilor de afaceri;
• dezvoltarea mediului de afaceri în România precum si promovarea colaborarilor bilaterale;
• sprijinirea mediului de afaceri pentru crearea unui climat favorabil incluziunii tinerilor pe piata fortei de munca;
• realizarea si sprijinirea de actiuni ce privesc calificarea si recalificarea fortei de munca;
• dezvoltarea sensibilitatii mediului de afaceri pentru proiecte cu caracter social si comunitar;
• sprijinirea initiativelor ce vizeaza alinierea societatilor (cu precadere cele de productie) la standardele ecologice, la legislatia Uniunii Europene;
• monitorizarea si sprijinirea relansarii zonelor economice slab dezvoltate;
• organizarea si promovarea unor programe ce au ca si scop dezvoltarea de investitii si a mediului de afaceri în zona rurala;
• participarea la schimburi de experienta în tara si strainatate;
• promovarea unor programe si proiecte care vizeaza informatizarea mediului afaceri;
• realizarea unor incubatoare de afaceri pentru societatile nou înfiintate;
• promovarea de initiative legislative ce vin sa sprijine mediul de afaceri si a unor reglementari specifice.
    Asociatia Pentru Promovarea Afacerilor în România sprijina întreprinderile mici si mijlocii din România (în majoritatea cazurilor firmele din judetul Bihor, dar la evenimentele organizate de asociatie adeseori sunt prezente firme si din alte judete ale tarii, precum si din Ungaria).

Activitatea de baza a asociatiei consta din:

• organizare de cursuri acreditate de perfectionare de Inspector Protectia Muncii;
• organizare de conferite si seminarii pentru IMM-uri;
• organizare de întâlniri de afaceri
• editarea de carti si brosuri informative destinate în special întreprinderilor start-up;
• oferire de consultanta IMM-urilor;
• promovarea turismului rural bihorean;
• asigurarea de burse si cursuri de perfectionare profesionala în strainatate.

Orice persoana fizica poate deveni membru al asociatiei, care îsi asuma drepturile si obligatiile provenite din calitatea de membru si s-a înregistrarat ca membru al asociatiei.

În cadrul discutiilor de munca tinute în mod sistematic, membrii APPAR aprecieaza experientele cooperarii si stabilesc directivele si sarcinile comune perioadei urmatoare.