ro hu

Finanțatori
 

Administratia Fondului Cultural National - AFCN
Administratia Fondului Cultural National - AFCN
E-mail: 
Telefon:  +40 - 21 230 00 94
Fax:  +40 - 21 230 00 29
Adresa: 

Str. Barbu Delavrancea nr. 57, Sector 1, Cod poștal 011353, București

Tip:  Instituții publice (216)

AFCN este o instituție publică autonomă creată în anul 2005 pentru a oferi finanțări nerambursabile proiectelor culturale.

AFCN este un finanțator public care organizează consultări cu operatorii culturali și cu reprezentanții Ministerului Culturii și Patrimoniului National din România, pentru stabilirea unei strategii de finanțare a culturii.

AFCN contribuie la creșterea interesului opiniei publice față de cultură, a și număr ului de consumatori avizați de cultură.

Ca instituție publică subordonată Ministerului Culturii și Patrimoniului National, AFCN oferă în fiecare an finanțări nerambursabile instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, persoanelor juridice de drept privat care desfășoară activități culturale.

AFCN este chemată să adopte acele strategii culturale care să îi permită selecția în vederea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu impact național și internațional, acoperind - prin fondurile colectate și atrase - necesitățile crescute de resurse financiare ale proiectelor și programelor inițiate de operatorii culturali români.

O provocare importantă a necesitat identificarea unui corp de experți, la care AFCN să facă apel în fiecare sesiune de finanțare, pentru a răspunde așteptărilor operatorilor culturali. În prezent, corpul de experți include peste 100 de specialiști din ariile culturale eligibile. Administrației Fondului Cultural Național îi revine și un rol deosebit, acela de a proceda la consultări cu Ministerul Culturii și Patrimoniului National si cu Institutul Cultural Român, pentru susținerea relațiilor culturale internaționale ale României, punând în aplicare o strategie decisă de comun acord cu aceste două foruri.