ro hu

Finanțatori
 

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - APDRP
E-mail: 
Telefon:  +40 - 21 - 310 16 35
Fax:  +40 - 21 - 315 67 79
Adresa: 

Sediul Central - Bucuresti, Str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti

Tip:  Instituții publice (216)

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a fost înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13 din 27 februarie 2006, prin reorganizarea Agenției SAPARD și a primit acreditarea de funcționare la finalul anului 2007. Actul de acreditare al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, ca Agenție ce gestionează FEADR, a fost semnat de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la data de 15 decembrie 2007 și acoperă procedurile și structurile Agenției (conform Articolului 1, alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.885/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005 în ceea ce privește acreditarea Agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR) și criteriilor de acreditare aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr.422/2006.

Prin acreditarea APDRP, Autoritatea Competentă, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a stabilit conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 885/2006, că APDRP îndeplinește toate criteriile de acreditare privind structura organizatorică, standardele de resursele umane și relațiile publice, procedurile interne, securitatea sistemului informatic, precum și alte activități specifice.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) asigură implementarea tehnică și financiară a Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și a preluat în totalitate derularea și monitorizarea Programului SAPARD. Experții APDRP vor asigură continuarea derulării Programului SAPARD până la finalizarea acestuia în decembrie 2008, în ceea ce privește efectuarea plăților pentru proiectele contractate, iar până în decembrie 2013, vor fi monitorizate toate proiectele care au fost finanțate prin Programul SAPARD în sensul respectării clauzelor asumate prin contractele de finanțare.

Pe lângă preluarea integrală a personalului Agenției SAPARD, APDRP își extinde operațiunile la nivel județean prin preluarea unui număr de 386 de posturi aferente serviciilor tehnice delegate din cadrul Direcțiilor județene pentru agricultură și dezvoltare rurală. În acest fel, se intenționează ca cererile de plată pentru Programul SAPARD, iar mai apoi cererile de finanțare și de plată pentru fondurile post-aderare, să fie primite direct la nivel județean.

Astfel, APDRP este structurată la nivel județean în 42 de Oficii Județene având repartizați în total 722 de experți, la nivel regional în 8 Centre Regionale cu un total de 327 de experți, iar la nivel central APDRP are 213 experți angajați. Astfel, APDRP va putea implementa FEADR atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, cu un personal total de 1.262 de experți.

Principalele direcții de investiții care sunt finanțate prin FEADR, reprezintă o continuare firească a Programului SAPARD prin îmbunătățirea procesării agroindustriale, sprijinirea dezvoltării fermelor de semi-subzistență, managementul pădurilor și a produselor forestiere, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rurale și în general a satului românesc.

Totodată, o componentă foarte importantă a FEADR va fi și cea de conservare a biodiversității prin împăduriri a terenurilor agricole, încurajarea metodelor de producție agricolă compatibile cu protecția și îmbunătățirea mediului, dar și menținerea fermelor din zonele montane.

În concordanță cu celelalte componente de investiții se vor finanța atât activitățile de diversificare economică, turism, conservarea patrimoniului natural, cultural și arhitectural, cât și renovarea satelor.
Nu în ultimul rând, o prioritate de finanțare este și implementarea unui program pilot LEADER prin încurajarea inovației în sectorul agricol și forestier, folosirea resurselor naturale și culturale într-un mod rațional și îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.