ro hu

Finanțatori
 

Autoritatea de management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM DRU)
E-mail: 
Telefon:  +40 - 21 - 315 02 09
Fax:  +40 - 21 - 315 02 06
Adresa: 

Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, București

Tip:  Instituții publice (216)

Ca instituție ce face parte din sistemul instituțional desemnat pentru gestionarea fondurilor europene în România, MMFES-AM POS DRU este hotărâtă să acționeze cu integritate, transparență, responsabilitate, respect și onestitate în toate parteneriatele și activitățile întreprinse, să câștige și să inspire încredere prin aceste valori.

MMFES-AM POS DRU își organizează activitatea după principii moderne de management ce presupun existența unui sistem eficient de control al întregii organizații, în strânsă legătură cu importanța, magnitudinea și complexitatea implementării programelor UE administrate. Va urmări să câștige și să mențină încrederea opiniei publice prin administrarea eficientă și eficace a resurselor disponibile.

MMFES-AM POS DRU își desfășoară activitatea în unități accesibile pentru toate persoanele, indiferent de abilități. Acționează pentru crearea de oportunități pentru indivizi și comunitate și promovează o dezvoltare durabilă.

MMFES-AM POS DRU respectă toate principiile de egalitate de șanse, indiferent de rasă, religie, apartenență etnică, sex, vârstă, statut social, orientare socială și abilități și nu va accepta diferențierile ce afecteză crearea de oportunități egale pentru toate persoanele.

Pe baza acestor valori, angajații MMFES-AM POS DRU acționează la toate nivelele pentru realizarea cu succes a misiunii instituției din care fac parte.

Viziunea MMFES-AM POS DRU se concentrează pe realizarea unui grad ridicat de absorbție a FSE și asigurarea unui management administrativ și tehnic eficient al proiectelor, în sprijinul dezvoltării resurselor umane în România și care să contribuie efectiv la coeziunea socială și economică la nivelul Uniunii Europene lărgite.

Misiunea MMFES-AM POS DRU este întărirea capacității administrative pentru a-și îndeplini noile atribuții generate de aderarea României la UE, garantând conformitatea deplină cu legislația UE.

Autoritatea de Management este responsabilă în totalitate pentru gestionarea și implementarea Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în conformitate cu principiile managementului financiar solid și separării clare a funcțiilor. Totodată, AM POS DRU este responsabilă pentru implementarea Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 4 „Inițiative trans-naționale pe piața inclusivă a muncii” și a Axei prioritare 7 „Asistență tehnică”.


AM POS DRU este organizată la nivel de direcție generală și este alcătuită din patru direcții și patru unități direct subordonate directorului general.