ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

LIFE+ pályázati felhívás a 2012. évre
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  2012. szeptember 26.
Feltöltve:  2012. március 14., 13:27:11
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Magyarország; Románia
Forrás:  [ec.europa.eu]

A Bizottság meghirdeti az Európai Unió területén bejegyzett jogalanyok számára a LIFE+ program 2012. évi pályázatát.

Pályázatok

A részvételi feltételekkel és a pályázati eljárással kapcsolatos részletes magyarázatot tartalmazó pályázati útmutató a Bizottság honlapjáról szerezhető be a következő címen: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

A pályázatok létrehozása és benyújtása kizárólag az „eProposal” online alkalmazás segítségével történik. Az „eProposal” alkalmazáshoz hozzáférést adó link kellő időben meg fog jelenni a fenti honlapon.

Kedvezményezettek

A pályázati felhívás keretében olyan jogalanyok – állami szervek és/vagy magánszervezetek, szereplők és intézmények – nyújthatnak be pályázatot, amelyeket az Európai Unió tagállamainak valamelyikében je­gyeztek be.

E felhívás az alábbi témaköröket öleli fel:

1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás

Fő célkitűzés: a természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatfajok védelme, megőrzése, helyreállítása, nyomon követése és működésük elősegítése azzal a céllal, hogy az Európai Unióban megálljon a biodiverzitásnak – és azon belül a genetikai források sokféleségének – a csökkenése.

2. LIFE+ Környezetvédelmi Politika és Irányítás

Fő célkitűzések:

 • Éghajlatváltozás: az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának olyan szinten való stabilizálása, amely megakadályozza, hogy a globális felmelegedés 2 °C fölé emelkedjen,
 • Víz: a vizek minőségének javítása a „jó ökológiai állapot” elérését elősegítő, költséghatékony intéz­ kedésekkel, szem előtt tartva a 2000/60/EK irányelvben (a vízkeretirányelvben) meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozását,
 • Levegő: olyan levegőminőség elérése, amely nem jelent számottevő ártalmat és kockázatot az emberi egészségre és a környezetre nézve,
 • Talaj: a talaj megóvása és fenntartható használatának biztosítása a talajfunkciók megőrzése, a talajt fenyegető veszélyek megelőzése és hatásuk mérséklése, valamint a leromlott minőségű talaj hely­ reállítása révén,
 • Városi környezet: az Európa városi területeire jellemző környezeti teljesítmény javításának elősegí­tése,
 • Zaj: hozzájárulás a környezeti zajterheléssel kapcsolatos szakpolitika kialakításához és végrehajtásá­hoz,
 • Vegyi anyagok: a vegyi anyagok környezet- és egészségkárosító hatásainak csökkentése 2020-ig, a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok, különösen pedig az 1907/2006/EK rendelet (REACH- rendelet) és a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia végrehajtása révén,
 • Környezet és egészség: a környezet- és egészségpolitikát (a környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési tervet) megalapozó ismeretanyag kialakítása,
 • Természeti erőforrások és hulladék: a természetes erőforrások és a hulladék fenntartható kezelé­sére, a termékek környezeti teljesítményének javítására, a termelési és fogyasztási minták fenntartha­tóságának előmozdítására, a hulladékkeletkezés megelőzésére, a hulladékhasznosítására és a hulladék újrafeldolgozására irányuló politikák kialakítása és végrehajtása. A hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia eredményes végrehajtásához való hozzá­járulás,
 • Erdők: az erdőkre vonatkozó, politikailag releváns információk pontos és átfogó alapjának biztosí­tása, elsősorban egy uniós koordinációs hálózaton keresztül, a következőkkel összefüggésben: éghaj­latváltozás (az erdők ökoszisztémájára gyakorolt hatás, az éghajlatváltozás mérséklése, helyettesítőhatás), biodiverzitás (kiindulási információk és védett erdőterületek), erdőtüzek, az erdők állapota és az erdők védőfunkciói (víz, talaj, infrastruktúra), továbbá az erdők tűzvédelméhez való hozzájárulás,
 • Innováció: hozzájárulás olyan innovatív politikai megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és bemutatásához, amelyek elősegítik a Környezettechnológiai Cselekvési Terv (ETAP) végrehajtását,
 • Stratégiai megközelítés: az uniós környezetvédelmi szabályozás hatékony alkalmazásának és végre­hajtásának elősegítése és a környezetpolitikához kapcsolódó tudásalap javítása; a kkv-k környezeti teljesítményének javítása.

3. LIFE+ Információ és Kommunikáció

Fő célkitűzés: a környezetvédelmi kérdésekkel – ezen belül az erdőtüzek megelőzésével – kapcsolatos információk terjesztése és a környezettudatosság erősítése; illetve olyan kísérő intézkedések támogatása, mint a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek és kampányok, a konferenciák és a képzések, beleértve az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos képzéseket is.

Az uniós társfinanszírozás aránya

1. A LIFE+ Természet és Biodiverzitás projektjei

 • Az uniós pénzügyi támogatás aránya legfeljebb a támogatható költségek 50 %–a.
 • Kivételt képeznek a madarakra és az élőhelyekre vonatkozó irányelvekben szereplő kiemelt élőhelyeket vagy fajokat célzó pályázatok, amelyek esetében legfeljebb 75 %-os társfinanszírozási arány alkalmazható.

2. LIFE+ Környezetvédelmi Politika és Irányítás

 • Az uniós pénzügyi támogatás aránya legfeljebb a támogatható költségek 50 %-a.

3. LIFE+ Információ és Kommunikáció

 • Az uniós pénzügyi támogatás aránya legfeljebb a támogatható költségek 50 %-a.

Határidő

A projektpályázatokat az eProposal alkalmazással, legkésőbb 2012. szeptember 26-án brüsszeli idő szerint 23:59 óráig kell érvényesíteni és az illetékes nemzeti hatóságokhoz benyújtani. A projektpályázatokat az eProposal alkalmazással, a kedvezményezett bejegyzése szerinti tagállam nemzeti hatóságához kell eljuttatni. Ezután a nemzeti hatóságok a pályázatokat az eProposal alkalmazással, legkésőbb 2012. október 2-án brüsszeli idő szerint 23:59 óráig továbbítják a Bizottsághoz.

Költségvetés

A LIFE+ projektek cselekvéseinek támogatására szánt teljes költségvetés 2012-ben 276 710 000 EUR. Ezen összegnek legalább 50 %-át a természet és a biológiai sokféleség megőrzését elősegítő intézkedésekre kell elkülöníteni.

A 2012-ben Magyarorsz'g rendelkezésére álló indikatív keretösszeg: 7 135 251 Euro

További információ

További információk, többek között a pályázati útmutató és a jelentkezési űrlapok a LIFE-honlapon érhetők el:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Az érdeklődők az illetékes nemzeti hatóságokhoz is fordulhatnak:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek