ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

MEDIA Mundus – 2012. évi pályázati felhívás (2011/C 176/04)
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  2011. szeptember 23.
Feltöltve:  2011. augusztus 16., 13:14:15
Szakmai terület:  Sajtó, média (10)
Ország:  Magyarország; Románia
Forrás:  [ec.europa.eu/culture/media/]

Célkitűzések

Ez a pályázati felhívás a harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködés programjának (MEDIA Mundus 2011–2013) létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 1041/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul.

A program célja az európai audiovizuális ágazat versenyképességének növelése, annak lehetővé tétele, hogy Európa hatékonyabban tudja érvényesíteni kulturális és politikai szerepét a világban, továbbá a fogyasztók választási lehetőségeinek bővítése és a kulturális sokféleség növelése. A program törekedni fog a harmadik országbeli piacokhoz való hozzáférés javítására, valamint a bizalom és hosszú távú munkakapcsolatok megteremtésére.

A MEDIA Mundus program európai és harmadik országbeli szakemberek közötti együttműködési projekteket támogat mind az európai, mind pedig a harmadik országokbeli audiovizuális ágazat kölcsönös előnyére.

Támogatásra jogosult tevékenységek

A kiemelt tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:
1. tevékenység – képzések támogatása: e tevékenység célja az európai és a harmadik országbeli szakemberek készségeinek fejlesztése.
— Az 1. opció a nem uniós országokbeli diákoknak, szakembereknek és oktatóknak a MEDIA 2007 program által támogatott alap- és továbbképzésekbe történő integrálását támogatja.
— A 2. opció külön a MEDIA Mundus programhoz kapcsolódó továbbképzések létrehozását támogatja.

2. tevékenység – a piacra jutás támogatása: e tevékenység keretében az audiovizuális alkotások nemzetközi piacra való belépését előmozdító projekteket támogatnak. Ezek a projektek a fejlesztés és/vagy a gyártás előtti időszakokat (például nemzetközi koprodukciós piacok) és a hozzájuk kapcsolódó, későbbi tevékenységeket (az alkotások nemzetközi piacon történő értékesítésére irányuló rendezvények) érintik.

3. tevékenység – a forgalmazás és terjesztés támogatása: e tevékenység célja, hogy optimális keretfeltételeket biztosítson az európai alkotások harmadik országokban történő, illetve a harmadik országokbeli alkotások Európában történő forgalmazásának, promóciójának, bemutatásának és terjesztésének.

4. tevékenység – egymást átfedő tevékenységek: e tevékenység célja az egymást átfedő projektek támogatása, vagyis olyan projekteké, amelyek e program több prioritását is érintik (például képzéseket követően, koprodukciós találkozókon tartott projektprezentációk).

E pályázati felhívás olyan projektekre vonatkozik, amelyek 2012. február 1-je és 2012. december 31-e között indulnak, és legkésőbb 2013. március 31-ig lezárulnak. A projektek előkészületi költségei leghamarabb 2012. január 1-jétől támogathatók.

Támogatásra jogosult pályázók

A MEDIA Mundus programból támogatott projekteknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

— Európai és harmadik országbeli szakembereknek közösen kell javasolniuk és végrehajtaniuk őket annak érdekében, hogy a program keretében támogathatók legyenek.

Elő kell segíteniük a nemzetközi hálózatépítést. Ennek érdekében – az 1. tevékenység 1. opciója keretében benyújtott projektek kivételével – minden projektet az alábbi három kritériumnak megfelelően létrehozott csoportnak kell irányítania és végrehajtania:

1. A csoportot legalább három partnernek kell alkotnia (beleértve a koordinátort is). Azonban a csak két partnerrel rendelkező projektek is elfogadhatók a hálózatépítés szükséges mértékének biztosítása esetén. A hálózatépítés akkor számít biztosítottnak, ha a projektkoordinátor olyan audiovizuális szakemberekből/vállalkozásokból álló európai hálózat, amelyben tíznél több tagállam is képviselteti magát.
2. A csoportkoordinátor székhelyének az Európai Unió valamely tagállamában, vagy pedig Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában kell lennie.
3. A csoportnak legalább egy olyan, az audiovizuális ágazatba tartozó taggal kell rendelkeznie, akinek/ amelynek székhelye egy nem európai uniós országban található (Horvátország és Svájc kivételével).

A különleges rendelkezéseket a MEDIA Mundus 2012 munkaprogram tartalmazza.

Odaítélési kritériumok

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból az alábbi súlyozás alapján részesülnek pontszámban:

— A tevékenység tartalmának minősége (maximum pontszám: 25, a minimálisan elérendő küszöbérték: 50 %)
— Projektmenedzsment (maximum pontszám: 25, a minimálisan elérendő küszöbérték: 50 %)
— Nemzetközi és európai dimenzió, valamint hozzáadott érték: (maximum pontszám: 30, a minimálisan elérendő küszöbérték: 50 %)
— Hatás (maximum pontszám: 20, a minimálisan elérendő küszöbérték: 50 %)

A projektekre szánt költségvetés

Az e pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló összeg 5 042 215 EUR. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás összege nem haladhatja meg az összes támogatható költség 50, 60 vagy 70 %-át – a tevékenység jellegétől függően.

A pénzügyi hozzájárulás támogatás formájában valósul meg.

A pályázatok beadásának határideje

A pályázatokat legkésőbb 2011. szeptember 23-ig kell elküldeni az alábbi címre:

Ms Aviva Silver
European Commission

Directorate-General Education and Culture
Directorate D — Culture and Media
Unit D3 — MEDIA programme and media literacy
Office MADO 18/68
1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIËHU

Teljes körű tájékoztatás

A munkaprogram iránymutatásai és a jelentkezési formanyomtatványok az alábbi internetcímen találhatók: http://ec.europa.eu/media

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek