ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

A Fiatalok Lendületben program (Youth in Action)
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  április 1., június 1., szeptember 1., november 1.
Feltöltve:  2007. március 20., 10:32:21
Szakmai terület:  Ifjúság (75)
Ország:  Románia
Forrás:  http://www.leargas.ie/youth/forms.html
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.

A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nemformális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:


-a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
-a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban;
-a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
-hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
-az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.

A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg.

1. Európa-polgári szerep
A Fiatalok Lendületben Program kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a benne részt vevő fiatalok tudatában legyenek európaiságuknak, és ezért bátorítja a fiatalokat, hogy olyan európai kérdésekről gondolkodjanak, mint az Európa-polgárság és az Európai Unió építése és jövője.
2. A fiatalok társadalmi részvétele
Alapvető prioritás továbbá a fiatalok részvétele a demokráciában. Ennek értelmében a Program bátorítja a fiatalokat, hogy aktívan éljenek állampolgári szerepükkel; ez a cél három szinten valósul meg:
növelni a fiatalok aktív részvételét saját közösségük civil társadalmi életében;
növelni a fiatalok aktív részvételét a képviseleti demokráciában;
a részvételi, participációs nevelés különböző formáinak fokozott támogatása.
3. Kulturális sokszínűség
A kulturális sokféleség, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc is elsődleges a Program számára. A különböző kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkező fiatalok közös tevékenységeinek támogatásával a Program a fiatalok interkulturális tanulását kívánja elősegíteni. A projektek kialakításának és megvalósításának szempontjából ez azt jelenti, hogy a részt vevő fiataloknak tisztában kell lenniük az adott projekt interkulturális dimenziójával, valamint, hogy a különböző résztvevők egyenlő arányban jelennek meg a projektben.
4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása
A Program kiemelt célja, hogy a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok is egyformán hozzáférjenek a Program kínálta lehetőségekhez és támogatásokhoz. Ennek érdekében a részt vevő szervezeteknek kerülniük kell a társadalom bizonyos csoportjait érintő kirekesztést. A Fiatalok Lendületben Program mindenkié, így kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális szükségletekkel bíró fiatalok bevonására.

A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg, emellett az egyes nemzeti irodák ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és megjelölhetnek helyi prioritásokat.

A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek:


1. a nemformális és informális tanulás
A formális oktatási rendszertől független, ill. azt kiegészítő, a fiatalok önkéntességén és kezdeményezésén alapuló, résztvevő-központú pedagógiai megközelítés révén a fiatalok képességei és készségei ill. személyisége fejlődik, társadalmi részvételük fokozódik.
2. a nemformális tanulás elismerése
A Youthpass (az Europass mintájára) mint a Fiatalok Lendületben program „elismerő oklevele" dokumentálja és igazolja a projektek megvalósítói és résztvevői számára, hogy nemformális tanulási tapasztalattal rendelkeznek.
3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése
A Programból támogatást nyert projektekkel szemben elvárás az, hogy tájékoztassák a szélesebb nyilvánosságot a Bizottság támogatásáról, és a Fiatalok Lendületben Programról.
4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése
Az ún. valorizáció során a projektekből származó eredményeket és tapasztalatokat a résztvevők a legteljesebb mértékig kiaknázzák, a megjelenő értékeket az európai fiatalok minél szélesebb köre számára hasznosíthatóvá teszik.
5. a diszkrimináció-ellenesség
A Programban minden fiatal részt vehet fajra, nemre, vallási vagy hitbéli meggyőződésre, testi vagy szellemi fogyatékosságra, ill. szexuális orientációjukra alapuló hátrányos megkülönböztetés nélkül.
6. a férfi-nő esélyegyenlőség
A férfiak és a nők esélyegyenlősége az európai politikákban horizontálisan megjelelő irányelv. A Fiatalok Lendületben Program szem előtt tartja a nemek egyenlő arányú részvételét minden egyes alprogram vonatkozásában.
7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme
A Program összefüggésében a gyermekek védelme az olyan eshetőségekre és veszélyforrásokra való körültekintő felkészülést és azok megelőzését jelenti, amelyek a projektek során a fiatalokat érinthetik, legyen az nem megfelelő viselkedés, szexuális vagy érzelmi zaklatás, interkulturális feszültségek, balesetek, tűzesetek stb.
8. a többnyelvűség
Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, és az állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására.

Általános tudnivalók:

Pályázat-beadási határidők és a projekt kezdete:

Nemzeti szinten elbírálásra kerülő pályázatok esetén:
április 1.: július 1. – november 30.
június 1.: szeptember 1.- január 30.
szeptember 1.: december 1. – április 30.
november 1.: február 1. – július 31.

Központi elbírálású pályázatok esetén:
június 1.: november 1.- március 30.
szeptember 1.: január 1. – július 31.

Finanszírozás

Kétféle finanszírozási típust nyújt a Program:
- projektek finanszírozása,
- az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek működési költségének finanszírozása.
Nincs lehetőség keresztfinanszírozásra - azaz, egyazon projekt csak egy Közösségi támogatást kaphat.
A társfinanszírozás vagy részfinanszírozás elve szerint a projekt költségeinek előteremtésében a projekt szervezőinek is szerepet kell vállalniuk, és bizonyos mértékű önrészt kell felmutatniuk.
A pályázat alapján megítélt támogatási összeg a szerződéskötést követően már nem módosítható. A támogatási összeg utolsó része a pénzügyi beszámoló benyújtása és értékelése után kerül kifizetésre.
A Fiatalok Lendületben Programban megvalósuló projektek nem szolgálhatnak kereskedelmi célokat, nem tartalmazhatnak profitorientált tevékenységeket.
Összevont pénzügyi megállapodások - amennyiben egy pályázó több egymástól független vagy akár egymásra épülő projektet tervez megvalósítani az egyes Alprogramokon belül, lehetősége nyílik egyfajta egyszerűsített, kollektív finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy a különböző (legfeljebb 5 db, 2 éven belül megvalósuló) projektekre összevontan, egyetlen pályázat keretében kérhet támogatást.

http://www.leargas.ie/youth/forms.html

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek