ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Atitudine si implicare - sesiunea 2009
Határidő:  2009. február 24.
Feltöltve:  2008. december 17., 14:57:40
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Forrás:  [http://www.epce.ro]

Fundația pentru Parteneriat din Miercurea-Ciuc lansează runda a treia (finală) de finanțare a programului „ATITUDINE ȘI IMPLICARE” destinat organizațiilor neguvernamentale de mediu din România.

Misiunea programului este de a înlesni, de a întări și de a sprijini activitățile de tip advocacy și watchdog ale ONG-urilor de mediu din România cu scopul de a mări contribuția acestor organizații la dezvoltarea politicilor de mediu, precum și în ceea ce privește monitorizarea implementării legislației naționale și a UE din domeniul protecției mediului.

Programul beneficiează de cofinanțare din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe și ca atare dorește să contribuie la sporirea responsabilității, transparenței și eficienței instituțiilor publice cât și la întărirea suportului civic, promovând democrația printre cetățeni și angrenând/implicând și alți factori interesați.

Obiectivele principale ale programului:

Crearea și întărirea unei rețele de advocacy și watchdog privind mediul în România;
Îmbunătățirea implementării legislației de mediu prin activități de conștientizare monitorizare și responsabilizare la nivel local și național
Analiza politicilor de mediu și inițierea dialogului cu privire la acestea între ONG-uri și organele decizionale;
Conștientizarea și luarea de atitudine împotriva inițiativelor ilegale și/sau dăunatoare mediului prin implicare publică.

Pe lângă componenta de finanțare, programul va include și componente de dezvoltare a capacităților și de lucru în rețea (networking).

Suma disponibilă pentru anul 2009 este de 199.000 RON.

Programul se adreesează exclusiv organizațiilor neguvernamentale de mediu din România.

Data de lansare a ofertei de finanțare: 16 decembrie 2008
Data limită de depunere a cererilor de finanțare: 24 FEBRUARIE 2009, ora 16.00 (Cererile de finanțare trebuie să ajungă la sediul fundației până la data de  24 Februarie 2009, ora 16.00)

Se pot solicita fonduri:
- pentru proiecte specifice - maxim 20.000 RON/proiect
- pentru proiecte de urgență : între 1.000 – 5.500 RON/proiect

DIRECȚII PRIORITARE DE FINANȚARE

Programul va sprijini ONG-urile de mediu sau coalițiile care vor dezvolta proiecte în următoarele domenii prioritare:

- promovarea de politici/schimbări ale legislației de mediu
- inițiative noi de advocacy, de analize de politici mediu, și de dialog cu organele decizionale
- inițiative tip watchdog, campanii împotriva inițiativelor destructive privind mediul
- monitorizarea implementării legislației locale, naționale sau a Uniunii Europene
- activități de advocacy pentru îmbunătățirea schemelor (mecanismelor) publice de finanțare care sunt disponibile - ONG-urilor de mediu din România
- monitorizarea folosirii Fondurilor structurale ale UE alocate României
Pe lângă aceste direcții prioritare identificate, Fundația pentru Parteneriat va consulta în permanență organizațiile cu scopul de a identifica și alte nevoi și priorități care pot apărea pe parcurs.

I.CONDIȚII GENERALE

I.1 Condiții de eligibilitate – beneficiarii țintă ai programului

Programul se adreesează exclusiv organizațiilor neguvernamentale de mediu din România. Programul va fi accesibil acelor ONG-uri din România care pot dovedi capacitatea și abilitatea lor în dezvoltarea și implementarea unor proiecte de tip advocacy și watchdog legate de protecția mediului la nivel local și/sau național și în același timp conlucrează activ cu susținătorii și voluntarii lor, urmărind interesul public.
Organizațiile pot aplica de unul singur sau în parteneriat cu alte organizații sau grupuri civice. Aplicantul principal va trebui să fie întotdeauna o organizație legal înregistrată. Organizațiile pot depune mai multe proiecte, însă doar un singur proiect poate obține finanțarea.

I.2. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanțare

Proiectele se prezintă pe formularul standard (Anexa) oferit de Fundația pentru Parteneriat. Organizația va respecta întocmai formularul standard.
Proiectele se vor prezenta în 4 exemplare tipărite în limba română – prinse sumar doar cu agrafe de birou, conform formularului tipizat.

Proiectele trebuie să fie însoțite de următoarele anexe:
- statutul (copie) organizației sau al organizațiilor (în cazul proiectelor derulate în parteneriat);
- înregistrare juridică a organizației (copie);
- acorduri scrise din partea organizațiilor/instituțiilor cu care se va colabora pe parcursul derulării proiectului;
- c.v.-ul coordonatorului de proiect;
-fișa postului pentru persoanele salarizate în cadrul proiectului;
- în cazul publicațiilor, schiță sau manuscris;

* Organizațiile care au trimis deja cereri de finanțare Fundației pentru Parteneriat nu mai trebuie să trimită statutul și documentul de înregistrare juridică doar dacă acestea au suferit schimbări.

Anexele se vor expedia într-un singur exemplar.

Proiectele împreună cu anexele se vor expedia prin poștă – recomandat - sau prin curier sau pot fi depuse personal la sediul fundației la următoarea adresă:

Fundația pentru Parteneriat
Str. Arsenalului Nr. 13
530120 Miercurea-Ciuc
Județul Harghita


I.3. Obținerea formularelor
Modelele standard se trimit solicitanților prin poșta sau e-mail sau pot fi accesate prin pagina web a Fundației pentru Parteneriat www.repf.ro .
Vă rugăm să informați și alte ONG-uri despre această ofertă de finanțare.

I.4. Durata și tipul proiectelor propuse spre finanțare

Programul va acorda două tipuri de finanțări: granturi specifice și granturi de urgență

a.pentru proiecte specifice, cu durata între 6 – 10 luni (data de încheiere a proiectelor, cel târziu 31.01.2010), maxim 20.000 RON.
b.pentru proiecte de urgență, cu durată maximă de 6 luni - între 1.000 - 5.500 RON.

Proiecte specifice
Finanțările pe această componentă se acordă odată pe an. Stafful programului va preselecta proiectele primite și va elimina pe cele neeligibile. Imediat după aceea aplicanții vor fi contactacți (prin vizitarea organizațiilor mai puțin cunoscute de către stafful fundației și contactarea prin telefon a organizațiilor cunoscute) pentru a discuta despre proiecte. Bazate pe aceste contacte se va efectua un raport de pre-evaluare ce va fi trimis, împreună cu cererile de finanțare, membrilor Comitetului de selecție a proiectelor. Comitetul se va întruni pentru evaluarea proiectelor și va decide asupra câștigătorilor. Câștigătorii vor primi fondurile după ce vor semna contractul de finanțare. Fondurile vor fi virate în trei tranșe.
Organizațiile finanțate vor trebui să prezinte două rapoarte financiare și narative (intermediar și final) în timpul implementării proiectului.
Stafful Fundației pentru Parteneriat va efectua vizite în teritoriu în timpul derulării proiectului din următoarele motive:
asistență tehnică
participare la evenimentele majore din proiect
monitorizarea și evaluarea proiectului.

Proiecte de urgență
Proiectele de urgență sunt menite să sprijine acțiuni urgente și activități de tip watchdog în situații când este necesară o mobilizare rapidă (de exemplu acțiuni de protest, întâlniri urgente, mobilizări etc.) Pentru astfel de proiecte se pot solicita fonduri între 1.000 – 5.500 RON. Criteriile de eligibilitate sunt similare cu cele listate pentru granturile specifice. Pentru acest tip de granturi procesul de evaluare va fi foarte rapid și flexibil (max. 1 săptămână). Proiectele de acest tip se pot trimite oricând, până la epuizarea fondurilor prevăzute pentru această componentă.

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme 1 Aprilie 2009
(cu excepția proiectelor de urgență care pot începe oricând)

I.5. Selecția proiectelor

Toate proiectele depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat organizației și va fi folosit în toată corespondența viitoare.
Organizațiile sau proiectele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi respinse. Comitetul va consulta stafful Fundației pentru Parteneriat sau specialiști pentru fiecare domeniu, dacă va fi necesar și de asemenea în unele cazuri se vor efectua vizite la organizațiile care au trimis cererile de finanțare, înaintea luării deciziei.
ONG-urile, ale căror proiecte nu au fost selecționate vor fi informate în scris, iar în unele cazuri se vor face recomandări pentru refacerea proiectului.
Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstrați propria copie a proiectului la organizație. De asemenea vor fi informate în scris ONG-urile ale căror proiecte au fost selecționate, menționând, după caz, condițiile solicitate în vederea semnării acordului de finanțare.

Comitetul Consultativ este alcătuit din:

Cătălin Gheorghe – Coordonator dezvoltare - Asociația pentru Relații Comunitare – Cluj Napoca
Dana Andreea Pârțoc – Director executiv – Asociația pentru Relații Comunitare – Cluj Napoca
Radu Mititean – Director Executiv - Clubul de Cicloturism Napoca – Cluj Napoca
László Potozky – Director - Fundația pentru Parteneriat

I.6. Condițiile de finanțare

Contribuția organizației solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului și poate fi parțial sau integral în fonduri și/sau în natură (ex: munca voluntarilor, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziție pentru realizarea proiectelor, etc.).
Organizațiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte pe formulare standard, în condițiile ce vor fi precizate în acordul de finanțare și vor permite evaluatorilor desemnați să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv prin vizite la fața locului și evaluate de personalul programului sau de specialiști/experți delegați.
Organizațiile finanțate în cadrul acestui program vor avea obligația de a participa la întâlnirile organizate de Fundația pentru Parteneriat (max. 2/an) în cadrul programului, menite să înlesnească lucrul în rețea. Neparticiparea la aceste întâlniri fără motive întemeiate poate duce la anularea finanțării.
Dacă organizația primește fonduri pentru respectivul proiect și din alte surse, ea va prezenta finanțatorului un raport care să evidențieze aceste surse și sumele primite, separat de cele acordate de Fundația pentru Parteneriat. Materialele care sunt rezultatul unui proiect finanțat prin acest program, vor menționa numele finanțatorilor (Fundația pentru Parteneriat și Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).
Pentru cumpărarea de echipamente sau contractarea de servicii ce depășesc suma de 1.000 RON, organizația aplicantă va prezenta minim 2 oferte.
Fundația pentru Parteneriat nu este răspunzătoare de eventualele pagube produse către terți, de organizații în timpul desfășurării proiectelor finanțate de ea. Orice modificare față de acordul cu finanțatorul, apărută în cursul realizării proiectului, trebuie în prealabil aprobată în scris de finanțator.

I.7. Valoarea și modalitatea de plată a finanțărilor

Tip proiect
Valoare maxima
RON
Proiecte de urgență
5.500
Proiecte specifice
20.000

Plata finanțării se va face în tranșe, conform condițiilor din contractul de finanțare, prin virament bancar în lei.
Pentru proiecte specifice, de regulă, plata se va face în felul următor:

50% din suma aprobată după semnarea acordului de finanțare
40% din suma aprobată după primirea raportului intermediar
10% din suma aprobată după trimiterea raportului final
Pentru proiecte de urgență plata se va face în felul următor:
90% din suma aprobată după semnarea acordului de finanțare
10% din suma aprobată după trimiterea raportului final

I.8. Condiții de eligibilitate a organizațiilor

Sunt eligibile pentru finanțare:

- organizații autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcționează în România conform Ordonanței de Guvern 26/2000, cu scop organizațional din domeniul protecției mediului conform statutului.
- filiale ale organizațiilor naționale cu condiția să aibă cont separat în bancă și să aibă acordul conducerii organizației centrale

NU sunt eligibile:

- instituții publice ale administrației publice centrale și locale
- instituții finanțate majoritar de la bugetul de stat
- partide politice, sindicate, organizații patronale, culte religioase
- ONG-uri ale căror scop organizațional, conform statutului, nu este de domeniul protecției mediului
- Proiectele sosite la sediul Fundației pentru Parteneriat după 24 februarie 2009, ora 16.00

Proiecte/activități/costuri neeligibile:

- proiecte care nu se înscriu în obiectivele și componentele acestui program
- cereri de finanțări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii)
- împrumuturi
- proiecte și activități exclusiv de cercetare științifică
- proiecte incomplete sau depuse de organizații neeligibile
- cumpărarea de imobile și amenajări majore ale acestora
- investiții financiare
- cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare

II.CRITERII DE SELECȚIE A CERERILOR DE FINANȚARE

II.1. Criterii de preselecție

Proiecte care vor fi respinse la preselecție:
Proiecte incomplete, scrise neciteț sau care nu au folosit formularele standard ale programului
Proiecte care nu includ anexele solicitate
Proiecte menționate anterior ca neeligibile sau depuse de organizații neeligibile
Proiecte la care cererea de fonduri depășește 90% din costul total al proiectului sau valoarea maximă acordată
Proiecte care au depășit termenul limită

II.2. Criterii propriu-zise de evaluare

a)Valoarea proiectului

Impactul proiectului
- capacitatea de influențare a diverșilor actori sociali
- gradul de profesionalizare a ONG-ului
- viabilitatea rezultatelor proiectelor
- gradul de implicare a cetățenilor (participare publică)

Concepția proiectului
- exemplaritate/replicabilitate
- caracter novator
- adecvarea la nevoile reale
- parteneriat
- contribuie la rezolvarea unor probleme de mediu

b) Prezentarea și administrarea proiectului
- raport buget/activități
- adecvare metode/obiective
- metodologie de monitorizare și evaluare
- contribuția (financiară sau în natură) a partenerilor și a ONG-ului.

c) Capacitatea organizației neguvernamentale
- gradul de dezvoltare instituțională a ONG-lui, și resursele de care dispune
- experiența responsabilului de proiect și a celor implicați în realizarea/urmărirea lui
- măsura în care proiectul se integrează în misiunea, obiectivele ONG-lui

Pentru orice alte informații contactați stafful fundației:

Csilla Dániel – Director adjunct – e-mail:
Erzsébet Kovács – Coordonator Birou – e-mail:
Telefon/fax: 0266-310678
Sau vizitați pagina web: www.repf.ro

- Formular (ro)

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek