ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Fiatalok a világért - együttműködés az Európai Unióval nem szomszédos országokkal / EACEA/03/07
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  2007. május 31.
Feltöltve:  2007. április 4., 19:41:10
Szakmai terület:  Ifjúság (75); EU-integráció segítése (15)
Ország:  Románia
Forrás:  www.pafi.hu
1. Célok és általános leírás
Jelen felhívás olyan projektek támogatását célozza, amelyek elősegítik a program-országok és az Európai Unióval nem szomszédos partnerországok közötti együttműködést az ifjúságpolitika területén, a következő célok megvalósításának érdekében:
- a tapasztalat és bevált gyakorlat cseréje az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területén,
- az ifjúságpolitika, valamint az ifjúsági és önkéntes munka fejlesztésének előmozdítása, továbbá az ifjúsági szervezetek teljesítőképességének és új tagjaik integrációjának támogatása,
- partnerségi együttműködés és tartós hálózatok kiépítése ifjúsági szervezetek között.

A projekteket a következő témák valamelyikében lehet benyújtani:

1. A civil társadalom, az állampolgárság és a demokrácia megszilárdítása
2. A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem
3. Etnikai és vallási csoportok közti párbeszéd
4. Konfliktus-helyzetet követő mediáció és újjáépítés
5. A nők aktív társadalmi részvétele
6. Kisebbségek jogai
Az együttműködés végső kedvezményezettjei az ifjúsági szektorban dolgozók, programszervezők és egyéb felelősök, a fiatalok, valamint az ifjúsági szervezetek és létesítmények e területen együttműködést előmozdító projektjeinek megvalósításában érdekelt további szereplői.
Ezen felhívás a "Cselekvő ifjúság" program 3.2. pontjára vonatkozik. Ezen felhívás alkalmazása függ az Ügynökség felhatalmazó jogi aktusának elfogadásától és attól, hogy a Bizottság elfogadja-e a "Cselekvő ifjúság" programmal kapcsolatos éves munkaprogramot. Jelen felhívás nem köti az Ügynökséget és módosítható e két tényező függvényében.

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázatot nonprofit szervezetek, nem kormányzati szervek, illetve helyi, regionális vagy országos szintű közjogi személyek nyújthatják be. Kizárólag a programországok valamelyikében bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek jogosultak támogatásra.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai (Tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó egyének, és adott esetben itt működő illetékes köz- és/vagy magánszervezetek, intézmények azzal a feltétellel támogathatók a "Cselekvő Ifjúság" program keretében, hogy a program szabályait, valamint a velük kapcsolatban lévő tagállamra vonatkozó szabályokat betartják. Az érintett tengerentúli országok és területek jegyzékét az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozat (HL L 314., 2001.11.30., 1. o.) 1.A. melléklete tartalmazza.),
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás azon országai, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (Izland, Liechtenstein, Norvégia) (Az EGT-vegyesbizottság határozata hatálybalépése esetében),
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, a közösségi programokban való részvételükre vonatkozó keret-megállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően (Törökország).
A projektek, a pályázót is beleértve, legalább négy különböző országból származó partner együttműködésére kell épüljenek, úgy, hogy az országok közül legalább kettő partnerországnak és legalább kettő programországnak kell szerepelnie, ez utóbbiak legalább egyike pedig európai uniós tagország kell legyen.

3. A projektek finanszírozása és időtartama

A jelen pályázati felhívás keretében támogatandó projektek társfinanszírozására hozzávetőlegesen előirányzott költségvetési keret 2 285 000 euró.
A pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át. A támogatás maximális összege 100 000 euró.
A tevékenységeket 2007. december 15-e és 2008. február 15-e között kell megkezdeni. A projektek időtartama legalább 6 és legfeljebb 12 hónap lehet.

4. Pályázati határidő

A pályázatokat legkésőbb 2007. május 31-ig (a dátumot a postai bélyegző hitelesíti) kell beküldeni az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

5. Kiegészítő információk

Jelen felhívás teljes szövege, valamint a pályázati űrlap megtalálható az alábbi internetcímen: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/calls2007/action32/index.htm
A pályázatoknak a pályázati felhívás teljes szövegében megfogalmazott valamennyi követelménynek meg kell felelniük, és csak az erre a célra készült formanyomtatványon nyújthatók be.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek