ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul „Spaţii verzi”
Határidő:  2007. december 2.
Feltöltve:  2007. október 12., 11:05:04
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Település:  Alexandria; Arad; Bakóvár; Beszterce; Bors; Botoşani; Brăila; Brassó; Bukarest; Buziásfürdő; Constanţa; Csíkszereda; Déva; Dicsőszentmárton; Focşani; Galac; Gyergyószentmiklós; Gyulafehérvár; Jászvásár; Kézdivásárhely; Kolozsvár; Krajova; Lugos; Marosvásárhely; Medgyes; Nagybánya; Nagyenyed; Nagykároly; Nagyvárad; Oneşti; Petroşani; Piatra neamţ; Piteşti; Râmnicu vâlcea; Resicabánya; Roman; Sebes; Segesvár; Sepsiszentgyörgy; Slatina; Slobozia; Suceava; Szászrégen; Szászváros; Szatmárnémeti; Székelyudvarhely; Târgovişte; Temesvár; Torda; Vajdahunyad; Zsílvásár
Forrás:  Fundatia pentru Parteneriat

MOL România în parteneriat cu Fundaţia pentru Parteneriat, lansează ediţia 2008 a programului „Spaţii verzi” - program ce urmăreşte implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţare, amenajare şi reabilitare de spaţii verzi publice. Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice din localităţile enumerate mai jos. Se pot solicita fonduri pentru înfiinţarea şi reabilitarea parcurilor publice, terenurilor de joacă, parcurilor şcolilor pe baza principiilor mediu-protective, în scopul utilizării comunitare.

Suma disponibilă pentru anul 2008 este echivalentul în lei a 50.000 EUR.
Suma maximă ce poate fi cerută este de 7.500 RON/ proiect.

Sunt finanţate proiecte ale organizaţiilor din următoarele localităţi:
Aiud
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacău
Baia Mare
Bistriţa
Borş
Botoşani
Braşov
Brăila
Bucureşti
Buzău
Carei
Cluj Napoca
Constanţa
Craiova
Deva
Drobeta
Focşani
Galaţi
Gheorgheni
Giurgiu
Hunedoara
Iaşi
Lugoj
Mediaş
Miercurea-Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Oneşti Sibiu
Oradea
Orăştie
Petroşani
Piatra Neamţ
Piteşti
Ploieşti
Râmnicu Vâlcea
Reghin
Reşiţa
Roman
Satu Mare
Sebeş Zalău
Sf-Gheorghe
Sighişoara
Slatina
Slobozia
Suceava
Târgovişte
Târnăveni
Tg-Jiu
Tg-Mureş
Tg-Secuiesc
Timişoara
Turda
Turnu Severin

Data de lansare a ofertei de finanţare: 11 octombrie 2007

Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 11 DECEMBRIE 2007, ora 16.00 (Cererile de finanţare trebuie să ajungă la sediul fundaţiei până la data de 11 decembrie 2007, ora 16.00)

I. CONDIŢII GENERALE

I.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanţare
Proiectele se prezintă pe formularul standard oferit de Fundaţia pentru Parteneriat. Organizaţia va respecta întocmai formularul standard.
• Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite – conform formularului tipizat, în limba română.
• Proiectele trebuie să fie însoţite de următoarele anexe:
- statutul (copie) organizaţiei;
- înregistrarea juridică a organizaţiei (copie);
- acorduri scrise din partea organizaţiilor/instituţiilor cu care se va colabora pe parcursul derulării proiectului;
- CV.-ul coordonatorului de proiect;
- o fotografie despre aria care va fi amenajată în cadrul proiectului;
- lista materialelor folosite în cadrul activităţii proiectului împreună cu oferte de preţ; (se va avea în vedere folosirea cu precădere a materialelor naturale, nedăunătoare mediului);
- o schiţă - în cazul înfiinţării sau amenajării de spaţii verzi;
- acordul proprietarului de teren.

Anexele se vor expedia într-un singur exemplar.

• Proiectele, împreună cu anexele, se vor expedia recomandat cu confirmare de primire, prioripost, prin curier sau pot fi depuse personal la adresa:

Fundaţia pentru Parteneriat
Str. Arsenalului nr.13
530120 Miercurea-Ciuc
Judeţul Harghita

I.2. Obţinerea formularelor
Modelele standard se trimit solicitanţilor prin poştă sau e-mail sau pot fi accesate prin pagina web a companiei MOL România (www.molromania.ro) şi a Fundaţiei pentru Parteneriat www.repf.ro .

I.3. Durata proiectelor propuse spre finanţare
Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 5 luni (martie – iulie 2008).

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme: 1 martie 2008.

I.4. Condiţii de eligibilitate a organizaţiilor

Sunt eligibile pentru finanţare:
• organizaţii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcţionează în România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000
• filiale ale organizaţiilor naţionale, cu condiţia să aibă cont separat în bancă şi să aibă acordul conducerii organizaţiei centrale.

NU sunt eligibile:
• proiectele sosite la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat după data limită;
• proiectele care nu conţin toate anexele cerute;
• proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 5 luni.

Activităţi/ proiecte eligibile:
• Plantări (iarbă, pomi, arbuşti, plante perene);
• Curăţirea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii verzi) (ex: activităţi de curăţire, colectare de deşeuri);
• Montarea şi vopsirea coşurilor de gunoi;
• Înfiinţarea colectoarelor selective de deşeuri (numai în localităţi unde există servicii de colectare selectivă a deşeurilor);
• Reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din spaţii publice, cum ar fi: teren de joacă, suport de biciclete, bănci, mese, echipamente de sport, stabilimente pentru odihnă;
• Înfiinţarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spaţii publice.

Materiale pentru care pot fi solicitate fonduri

• Copaci şi alte plante (cu excepţia speciilor de Thuja)
• Vopsele (la elementele din parcurile publice)
• Echipamente de curăţenie (greblă, sapă, saci pentru colectarea deşeurilor, etc.)
• Materiale de curăţire (activităţi de curăţenie)
• Recipiente pentru colectarea deşeurilor (coşuri de gunoi / pubele pentru colectarea selectivă)
• Mobilier pentru parcuri publice (bănci, mese, etc.) – maxim 30% din suma cerută.

Proiecte/activităţi/costuri neeligibile:

• proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi componentele acestui program
• cereri de finanţări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii)
• împrumuturi
• proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică
• proiecte incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile
• echipamente de tabără (corturi, saci de dormit, rucsac, etc.)
• investiţii financiare
• cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare

I.5. Selecţia proiectelor

Toate proiectele depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat organizaţiei şi va fi folosit în toată corespondenţa viitoare.
Organizaţiile sau proiectele care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi respinse.
Organizaţiile, ale căror proiecte nu au fost selecţionate, vor fi informate în scris.
Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstraţi propria copie a proiectului la organizaţie. Deasemenea, vor fi informate în scris organizaţiile ale căror proiecte au fost selecţionate, menţionând, după caz, condiţiile solicitate în vederea semnării acordului de finanţare.

I.6. Condiţiile de finanţare


Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului şi poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: comunicaţii, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, etc.). În cadrul contribuţiei proprii nu se acceptă munca voluntarilor.

Organizaţiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte pe formulare standard, în condiţiile ce vor fi precizate în acordul de finanţare şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv prin vizite la faţa locului şi evaluate de personalul programului sau de specialişti/experţi delegaţi.

Dacă organizaţia primeşte fonduri pentru respectivul proiect şi din alte surse, ea va prezenta finanţatorului un raport care să evidenţieze aceste surse şi sumele primite, separat de cele acordate de Fundaţia pentru Parteneriat. Materialele care sunt rezultatul unui proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România, vor menţiona numele finanţatorilor.

Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România nu sunt răspunzătoare de eventualele pagube produse către terţi, de organizaţii, în timpul desfăşurării proiectelor finanţate de ea. Orice modificare faţă de acordul cu finanţatorul, apărută în cursul realizării proiectului, trebuie în prealabil aprobată în scris de finanţator.

I.7. Valoarea şi modalitatea de plată a finanţărilor

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar în lei.
Plata se va face în felul următor:
- 90% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare
- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final

II. CRITERII DE SELECŢIE A CERERILOR DE FINANŢARE

II.1. Criterii de preselecţie.
Proiecte care vor fi respinse la preselecţie:
• Proiecte incomplete, scrise neciteţ sau care nu au folosit formularele standard ale programului
• Proiecte care nu includ anexele solicitate
• Proiecte menţionate anterior ca neeligibile sau depuse de organizaţii neeligibile
• Proiecte care au depăşit data limită de depunere a cererii de finanţare

Condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de cererile de finanţare:
• Reabilitarea completă din punctul de vedere al protecţiei mediului a teritoriului pentru care s-a aplicat
• Spaţiul verde inclus în cererea de finanţare trebuie să fie unul compact, în interiorul localităţii
• Zonele verzi trebuie să fie spaţii publice
• Spaţiul selectat trebuie să se afle în localităţile specificate în listă
• Se vor utiliza doar produse ecologice (curăţenie, vopsire) – după posibilităţi
• Activităţile se vor desfăşura cu implicarea comunităţii în forma evenimentelor comunitare

II.2. Criterii propriu-zise de evaluare

a) Valoarea proiectului
Impactul proiectului
- nr. de persoane implicate în implementare
- viabilitatea rezultatelor proiectului

Concepţia proiectului
- exemplaritate/replicabilitate
- caracter novator
- adecvarea la nevoile reale
- parteneriat cu alte organizaţii, instituţii
- contribuie la îmbunătăţirea mediului înconjurător

b) Prezentarea şi administrarea proiectului
- raport buget/activităţi
- adecvarea metode/obiective
- metodologie de monitorizare şi evaluare

c) Mobilizarea de resurse locale pentru îndeplinirea obiectivelor (fonduri, materiale, puieţi, etc.)

Premiul „Spaţiu verde MOL”

La finalizarea programului, după evaluarea proiectelor implementate, MOL România va premia proiectul care a obţinut cele mai spectaculoase rezultate. Premiul constă în acordarea unei sume egale cu finanţarea obţinută în prealabil, pentru implementarea proiectului.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek