ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul Parteneriat pentru Mediu, 2009
Határidő:  2009. november 19.
Feltöltve:  2009. október 12., 14:25:59
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Forrás:  [epce.ro]

Fundaţia pentru Parteneriat din Miercurea-Ciuc în colaborare cu Apemin Tuşnad SA lansează o nouă ofertă de finanţare în cadrul programului Parteneriatul pentru Mediu.

Misiunea programului este de a îmbunătăţi mediul în România, contribuind la dezvoltarea durabilă prin întărirea mişcării ecologice şi stimularea participării civice.

Obiectivele principale ale programului:

• Întărirea capacităţii sectorului neguvernamental de mediu;
• Stimularea participării publice în procesul de luare a deciziilor privind mediul;
• Promovarea parteneriatului inter/intra-sectorial pentru rezolvarea problemelor de mediu.

Derecţii prioritare de finanţare:

• conservarea biodiversităţii
• ecologie urbană
• educaţie ecologică extracuriculară
• ecoturism

Se pot trimite cereri de finanţare şi din alte domenii
ale protecţiei mediului cu condiţia ca proiectele să fie caracterizate printr-un grad ridicat de participare publică, să includă activităţi practice şi să fie realizate în parteneriat.

Condiţii de eligibilitate a organizaţiilor

Sunt eligibile pentru finanţare:

• organizaţii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcţionează în România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000, cu scop organizaţional din domeniul protecţiei mediului conform statutului.
• filiale ale organizaţiilor naţionale cu condiţia să aibă cont separat în bancă şi să aibă acordul conducerii organizaţiei centrale

Concurează cu şanse mai mari
organizaţiile ale căror proiecte sunt caracterizate printr-un grad ridicat de participare publică, includ activităţi practice, precum şi cele realizate în parteneriat!

Criterii propriu-zise de evaluare

a) Valoarea proiectului
Impactul proiectului

- gradul de implicare a cetăţenilor (participare publică)
- capacitatea de influenţare a diverşilor actori sociali
- profesionalizarea ONG-ului
- sfera destinatarilor
- distribuţia şi existenţa proiectelor similare în teritoriu
- viabilitatea rezultatelor proiectelor

Concepţia proiectului
- exemplaritate/replicabilitate
- caracter novatora
- adecvarea la nevoile reale
- parteneriat
- contribuie la îmbunătăţirea mediului

b) Prezentarea şi administrarea proiectului
- raport buget/activităţi
- adecvarea metode/obiective
- metodologie de monitorizare şi evaluare
- contribuţia (financiară sau în natură) a partenerilor şi a ONG-ului.

c) Capacitatea organizaţiei neguvernamentale
- gradul de dezvoltare instituţională a ONG-lui, şi resursele de care dispune
- experienţa responsabilului de proiect şi a celor implicaţi în realizarea/urmărirea lui
- măsura în care proiectul se integrează în misiunea, obiectivele ONG-lui

Finnatarea:

Suma disponibilă pentru anul 2009 este de 160.000 RON şi sunt finanţate proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale de mediu din România.

Se pot solicita fonduri până la suma maximă de 20.000 RON/ proiect.

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar în lei.

Pentru proiecte cu bugetul aprobat între 4.000 şi 20.000 RON, de regulă, plata se va face în felul următor:

- 50% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare
- 40% din suma aprobată după primirea raportului intermediar
- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final

Pentru proiecte cu bugetul aprobat până la suma de 4.000 RON, plata se va face în felul următor:

- 90% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare
- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final

Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului şi poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: munca voluntarilor, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, etc.).

Data limită de depunere a cererilor de finanţare:
19 noiembrie 2009, ora 16.00 (Cererile de finanţare trebuie să ajungă la sediul fundaţiei până la data de 19 noiembrie 2009, ora 16.00).

Procedura de prezentare a proiectelor spre finanţare


• Proiectele se vor prezenta în 4 exemplare tipărite în limba română, prinse sumar doar cu agrafe de birou, conform formularului tipizat.

• Proiectele trebuie să fie însoţite de următoarele anexe:

- statutul (copie) organizaţiei sau al organizaţiilor (în cazul proiectelor derulate  în parteneriat);
- înregistrare juridică a organizaţiei (copie);
- acorduri scrise din partea organizaţiilor/instituţiilor cu care se va colabora pe  parcursul derulării proiectului;
- c.v.-ul coordonatorului de proiect;
- în cazul publicaţiilor, schiţă sau manuscris;
- 2 oferte de preţ în cazul în care organizaţia doreşte să achiziţioneze un echipament al cărui preţ depăşeşte 1.000 RON.

Organizaţiile care au trimis deja cereri
de finanţare Fundaţiei pentru Parteneriat nu mai trebuie să trimită statutul şi documentul de înregistrare juridică, doar dacă aceştia au suferit modificări.

• Proiectele împreună cu anexele se vor expedia prin poştă recomandat cu confirmare de primire sau prin curier sau pot fi depuse personal la adresa:

Fundaţia pentru Parteneriat
Str. Arsenalului nr.13
530120 Miercurea-Ciuc
Judeţul Harghita

Pentru orice alte informaţii contactaţi stafful fundaţiei:

Csilla Dániel – Director adjunct – e-mail:
Erzsébet Kovács – Coordonator birou – e-mail:
Telefon/ Fax: 0266-310678
Sau vizitaţi pagina web: http://www.epce.ro/programe.htm

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek