ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  2004. június 7.
Feltöltve:  2004. március 25., 15:09:30
Szakmai terület:  Szociális (25)
Ország:  Románia
Forrás:  Priorimail Infoeuropa

* Programul "Egalitatea intre sexe" 2001-2005 - Apel pentru propuneri de finantare 2004

ComPrg01GE - Egalitatea intre sexe 2001-2005

Buget EURO: 4,750,000.00

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Sa dezvolte capacitatea actorilor interesati de promovarea efectiva a egalitatii intre sexe, in special prin sprijin pentru schimbul de informatii si practici pozitive si crearea de retele la nivel comunitar.

PRIORITATI PENTRU FINANTARE IN 2004:
Pentru 2004, tema prioritara este ’promovarea schimbarii in privinta rolurilor sexelor si eliminarea stereotipurilor legate de gen’. Aceasta tema prioritara poate fi dezvoltata pe domeniile de interventie ale programului, de exemplu economie, participare si reprezentare pe baze egale, drepturi sociale si viata civila. Alte subiecte vor fi luate in consideratie, cu conditia ca acestea sa se inscrie in obiectivele domeniilor de interventie ale programului.

Tema prioritara se adreseaza stereotipurilor de imagine a femeilor si barbatilor si nevoii de schimbare a comportamentului, atitudinilor, normelor si valorilor care definesc si influenteaza rolurile sexelor in societate, prin mijloace precum educatia, formare profesionala, cultura, stiinta, sport si media.

Perpetuarea imaginii negative a femeilor si barbatilor, sau a celor incarcate de stereotipuri, in special prin mijloace media si prin intermediul informatiilor mediatizate cu ajutorul computerului, programelor de divertisment, in publicitate sau prin intermediul materialelor educationale, nu furnizeaza o imagine corecta sau realista a rolurilor multiple si contributiile femeilor si barbatilor la o lume in schimbare. Fara a aduce prejudicii libertatatii de exprimare, sectoarele mass media si cultura, in calitatea lor de formatori de opinie si mijloace de modelare a valorilor, contribuie la eliminarea stereotipurilor in perceptia publicului si la prezentarea unei descrieri corecte a femeilor si barbatilor.

Eliminarea prejudecatilor culturale si a stereotipurilor existente in societate este esentiala in vederea incorporarii problematicii legate de gen in politicile publice si pentru realizarea egalitatii intre femei si barbati.

ACTIVITATI ELIGIBILE:
Initiative posibile a fi derulate intr-un cadru de cooperare transnationala:
- comparatii ale eficacitatii proceselor, metode si instrumente in legatura cu evolutia rolurilor femeilor si a barbatilor si eliminarea stereotipurilor,
- schimburi si aplicarea practicilor pozitive, schimburi de personal,
- dezvoltarea in comun de produse, procese, strategii si metode vizand eliminarea stereotipurilor si promovarea evolutiei rolurilor femeilor si barbatilor,
- adaptarea la diferite contexte ale metodelor, instrumentelor si proceselor identificate drept practici pozitive,
- diseminarea rezultatelor, materiale menite sa sporeasca vizibilitatea si evenimentele in legatura cu rolurile femeilor si ale barbatilor, care favorizeaza egalitatea intre sexe.

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:
Acest apel pentru propuneri de finantare intentioneaza sa finanteze schimburi transnationale pentru promovarea egalitatii intre sexe, implicand o paleta larga de actori din cel putin trei tari din randul Statelor Membre ale Uniunii Europene, cele 10 noi state membre, statele SEE/AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), sau statele candidate.

Propunerile de finantare sunt inaintate de catre persoane juridice - Promotori - care pot forma parteneriate in acest scop:

1. ONG-uri la nivel european (organizatii nonprofit organizate la nivel european).
2. Partenerii sociali la nivelul Uniunii Europene.
3. Retele transnationale sau parteneriate sau consortii ale autoritatilor locale sau regionale.
4. Retele transnationale de organizatii care au drept scop promovarea egalitatii intre sexe.
Detalii despre eligibilitatea promotorilor si a partenerilor se gasesc in textul integral al apelului pentru propuneri.

DURATA PROIECTULUI:
Activitatile propuse in cadrul proiectului trebuie sa inceapa, orientativ, in toamna acestui an (2004), cu o durata de aproximativ 15 luni.

CONDITII DE FINANTARE:
Bugetul total estimativ este de 4.750.000 EURO.
Finantarea nerambursabila nu poate depasi valoarea de 500.000 EURO.
Se va acorda prioritate proiectelor cu valoare mai mare de 250.000 EURO.
Contributia financiara a Uniunii Europene nu trebuie sa depaseasca 80% din costurile totale eligibile ale proiectului.
Promotorul si/sau partenerul/partenerii si/sau alte surse de finantare trebuie sa asigure cofinantarea de 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului in cash, iar nu in natura.
Detalii despre conditiile de finantare se gasesc in textul apelului pentru propuneri.

TERMEN LIMITA pentru depunerea cererilor de finantare: 7 Iunie 2004

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE:
Cererile de finantare trebuie expediate prin posta la adresa de mai jos:

European Commission
DG Employment and Social Affairs
CAD
Call for proposals VP/2003/31 - EMPL G1 - Equality between women and men
SPA3 00/07
B-1049 Brussels.

In plus, o versiune electronica a cererii de finantare si a unor detalii bancare, folosind formularele standard indicate, trebuie expediate la adresa urmatoare, pana pe data de 7 Iunie 2004 cel mai tarziu:

DOCUMENTELE NECESARE:
Formularul electronic al cererii de finantare poate fi obtinut de la adresa de e-mail:

Textul apelului pentru propuneri, precum si ghidul solicitantului corespunzatoare acestui apel pot fi descarcate si de pe situl web DG EMPL, de la adresa:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm

Dosar de licitatie: DownloadPONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek