ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul Spatii Verzi 2010: Componenta Arii Naturale Protejate
Határidő:  2010. február 23.
Feltöltve:  2010. január 20., 12:01:03
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Forrás:  [repf.ro]

MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat lansează şi în acest an componenta de finanţare „Arii Naturale Protejate”, program ce urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale.

Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România custozi sau administratori de arii protejate şi organizaţiilor neguvernamentale cu expertiză în ceea ce priveşte tematica ariilor protejate (care lucrează în parteneriat cu administratori, custozi) în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice şi/sau administratori/custozi de arii naturale protejate din România.

Data de lansare a ofertei de finanţare: 19 ianuarie 2010

Durata proiectelor propuse spre finanţare


Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 7 luni (proiectele trebuie finalizate până la data de 30 octombrie 2010).

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme: 1 aprilie 2010.

Condiţii de eligibilitate ale aplicanţilor şi partenerilor

Sunt eligibile pentru finanţare:
:: organizaţii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcţionează în România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000
:: filiale ale organizaţiilor naţionale, cu condiţia să aibă cont separat în bancă şi să aibă acordul conducerii organizaţiei centrale.

Parteneri eligibili:
:: organizaţii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcţionează în România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000
:: administraţii ale parcurilor naţionale şi naturale
:: instituţii de învăţământ
:: administraţii locale, primării, Agenţii de Protecţia Mediului
:: administratori de arii naturale protejate

NU sunt eligibile:
:: partidele politice şi cultele religioase
:: proiectele sosite la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat după data limită;
:: proiectele care nu conţin toate anexele cerute;
:: proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 7 luni
:: proiectele la care bugetul nu respectă limitele prevăzute în ghidul solicitantului (limita maximă a finanţării solicitate, limita minimă a contribuţiei propri).

Activităţi/ proiecte eligibile:

- Programe tip Junior Ranger – ONG-urile împreună cu administratorii (custozii) de arii protejate, implică elevii în programe de tip Junior Ranger. Aceste activităţi au ca scop implicarea tinerilor în activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protejare a naturii în arii protejate.

- Ziua Ariei Protejate - Declararea unei zile din an – ziua ariei protejate respective – activităţi organizate cu ocazia acestei zile în comun cu comunităţiile adiacente ariei protejate – menite să promoveze aria protejată şi întreaga zonă ( ex. activităţi de conştientizare a importanţei biodiversităţii, a ariei respective, beneficiile pentru comunitate, târguri de produse locale, etc. )

- Crearea/Amenajarea unor centre de vizitare ale ariilor protejate - Înfiinţarea unor centre de vizitare (în clădiri aparţinând comunităţilor adiacente ariilor protejate), amenajarea unor expoziţii permanente în centre de vizitare deja existente în parcuri naţionale şi naturale sau alte arii protejate.

- Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative Înfiinţarea de poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de educaţie, de recreere, siguranţă şi conservarea resurselor naturale şi culturale. Potecile interpretative moderne nu oferă numai informaţii dar urmăresc conceptul de a-l implica activ pe observator într-un proces interactiv de învăţare şi experienţă în şi despre natură. Condiţie obligatorie: amenajarea potecilor tematice trebuie efectuate în prima jumătate a proiectului.

- Activităţi legate de Ziua Internaţională a Biodiversităţii – Cu ocazia acestei zile se organizează un şir de activităţi pe plan internaţional cu scopul de a implica cât mai multe persoane în identificarea şi evaluarea numărului de specii de plante şi animale într-o anumită zonă.

- Activităţi comune ale ONG-urilor/ administraţiilor/ custozilor de arii protejate şi şcolilor - (altele decât cele enumerate mai sus)

Proiecte/activităţi/costuri neeligibile:
- proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi activităţile acestui program
- cereri de finanţări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii)
- împrumuturi
- proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică
- proiecte incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile
- investiţii financiare
- cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare

Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului
şi poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: muncă voluntară, comunicaţii, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor).

Valoarea şi modalitatea de plată a finanţărilor

Suma disponibilă pentru anul 2010 este echivalentul în lei a 100.000 EUR.

Suma maximă ce poate fi cerută este de 20.000 RON/ proiect.

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar în lei.

Plata se va face în felul următor:

- 50% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare
- 40% din suma aprobată după trimiterea raportului intermediar
- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final

Procedura de prezentare a proiectelor spre finanţare

Proiectele se prezintă pe formularul standard oferit de Fundaţia pentru Parteneriat. Organizaţia va respecta întocmai formularul standard.

:: Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite – conform formularului tipizat, în limba română.

:: Proiectele trebuie să fie însoţite de următoarele anexe:
- statutul organizaţiei (copie);
- înregistrarea juridică a organizaţiei (copie);
- acorduri scrise din partea organizaţiilor/instituţiilor cu care se va colabora pe parcursul derulării proiectului;
- contractul de custodie/administrare (copie) – în cazul în care există
- CV.-ul coordonatorului de proiect;

Anexele se vor expedia într-un singur exemplar.

Obţinerea formularelor

Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 23 februarie2010, ora 16.00 (Cererile de finanţare trebuie să ajungă la sediul fundaţiei până la data de 23 februarie 2010, ora 16.00)

Proiectele, împreună cu anexele, se vor expedia prin poştă sau prin curier sau pot fi depuse personal la adresa:

Fundaţia pentru Parteneriat
Str. Arsenalului nr.13
530120 Miercurea-Ciuc
Judeţul Harghita

Informatii suplimentare: http://www.repf.ro/scoli.htm

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek