ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul Spatii Verzi 2010: Componenta Spatii verzi urbane
Határidő:  2010. február 23.
Feltöltve:  2010. január 20., 12:23:17
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Forrás:  [repf.ro]

MOL România în parteneriat cu Fundaţia pentru Parteneriat lansează ediţia 2010 a programului „Spaţii verzi” - program ce urmăreşte implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţare, amenajare şi reabilitare de spaţii verzi publice.

Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice din localităţile enumerate mai jos. Se pot solicita fonduri pentru înfiinţarea şi reabilitarea parcurilor publice, terenurilor de joacă, parcurilor şcolilor pe baza principiilor mediu-protective, în scopul utilizării comunitare.

Data de lansare a ofertei de finanţare: 19 ianuarie 2010

Durata proiectelor propuse spre finanţare

Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 5 luni (aprilie – august 2010).
Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme: 1 aprilie 2010.

Condiţii de eligibilitate a organizaţiilor

Sunt eligibile pentru finanţare:

:: organizaţii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcţionează în România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000
:: filiale ale organizaţiilor naţionale, cu condiţia să aibă cont separat în bancă şi să aibă acordul conducerii organizaţiei centrale.

Sunt finanţate proiecte ale organizaţiilor din următoarele localităţi:

Aiud, Cluj Napoca, Miercurea-Ciuc, Sibiu, Alba Iulia, Codlea, Odorheiu Secuiesc, Sighişoara, Alexandria, Constanţa, Oneşti, Slatina, Arad, Craiova, Oradea, Slobozia, Bacău, Deva, Orăştie, Sovata, Baia Mare, Drobeta Turnu Severin, Petroşani, Suceava, Bârlad, Făgăraş, Piatra Neamţ, Târgovişte, Bistriţa, Focşani, Piteşti, Tg-Jiu, Borş, Galaţi, Ploieşti, Tg-Mureş, Botoşani, Gheorgheni, Râmnicu Vâlcea, Tg-Secuiesc, Brăila, Giurgiu, Reghin, Târnăveni, Braşov, Hunedoara, Reşiţa, Timişoara, Bucureşti, Iaşi, Roman, Turda, Buzău, Luduş, Satu Mare, Vălenii de Munte, Caransebeş, Lugoj, Sebeş, Vaslui, Carei, Mediaş, Sf-Gheorghe, Zalău.

NU sunt eligibile:

:: partidele politice şi cultele religioase
:: proiectele sosite la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat după data limită;
:: proiectele care nu conţin toate anexele cerute;
:: proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 5 luni
:: proiectele la care bugetul nu respectă limitele prevăzute în îndrumarul programului (limita maximă a finanţării solicitate, limita minimă a contribuţiei proprii).

Activităţi/ proiecte eligibile:

- Plantări (iarbă, arbori, arbuşti, plante perene);
- Curăţirea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii verzi) (ex: activităţi de curăţire, colectare de deşeuri);
- Montarea şi vopsirea coşurilor de gunoi;
- Înfiinţarea colectoarelor selective de deşeuri (numai în localităţi unde există servicii de colectare selectivă a deşeurilor);
- Reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din spaţii publice, cum ar fi: teren de joacă, suport de biciclete, bănci, mese, echipamente de sport, stabilimente pentru odihnă;
- Înfiinţarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spaţii publice.

Materiale pentru care pot fi solicitate fonduri

- Arbori şi alte plante autohtone
- Vopsele (la elementele din parcurile publice)
- Echipamente de curăţenie (greblă, sapă, saci pentru colectarea deşeurilor, etc.)
- Materiale de curăţire (activităţi de curăţenie)
- Recipiente pentru colectarea deşeurilor (coşuri de gunoi / pubele pentru colectarea selectivă)
- Mobilier pentru parcuri publice (bănci, mese, etc.) – maxim 30% din suma cerută.

Proiecte/activităţi/costuri neeligibile:

- proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi componentele acestui program
- cereri de finanţări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii)
- împrumuturi
- proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică
- proiecte incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile
- echipamente de tabără (corturi, saci de dormit, rucsac, etc.)
- investiţii financiare
- cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare

Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului şi poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: comunicaţii, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, etc.). În cadrul contribuţiei proprii nu se acceptă munca voluntarilor.

Valoarea şi modalitatea de plată a finanţărilor

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar în lei.

Suma disponibilă pentru anul 2010 este echivalentul în lei a 50.000 EUR.
Suma maximă ce poate fi cerută este de 8.000 RON/ proiect.

Plata se va face în felul următor:

- 80% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare
- 20% din suma aprobată după trimiterea raportului final

Procedura de prezentare a proiectelor spre finanţare


Proiectele se prezintă pe formularul standard oferit de Fundaţia pentru Parteneriat. Organizaţia va respecta întocmai formularul standard.

:: Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite – conform formularului tipizat, în limba română.

:: Proiectele trebuie să fie însoţite de următoarele anexe:

Expediate într-un singur exemplar:
- înregistrarea juridică a organizaţiei (copie);
- acorduri scrise din partea organizaţiilor/instituţiilor cu care se va colabora pe parcursul derulării proiectului;
- CV.-ul coordonatorului de proiect;
- acordul proprietarului de teren
- lista materialelor folosite în cadrul activităţii proiectului împreună cu oferte de preţ (se va avea în vedere folosirea cu precădere a materialelor naturale, nedăunătoare mediului);

Expediate în 3 exemplare:
- câteva fotografii relevante despre aria care va fi amenajată în cadrul proiectului;
- o schiţă - în cazul înfiinţării sau amenajării de spaţii verzi

Proiectele, împreună cu anexele, se vor expedia prin poştă sau prin curier sau pot fi depuse personal la adresa:

Fundaţia pentru Parteneriat

Str. Arsenalului nr.13
530120 Miercurea-Ciuc
Judeţul Harghita


Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 23 februarie 2010, ora 16.00 (Cererile de finanţare trebuie să ajungă la sediul fundaţiei până la data de 23 februarie 2010, ora 16.00)

Premiul „Spaţiu verde MOL”

La finalizarea programului, după evaluarea proiectelor implementate, MOL România va premia proiectul care a obţinut cele mai spectaculoase rezultate.

Premiul constă în acordarea unei sume egale cu finanţarea obţinută în prealabil, pentru implementarea proiectului.

Informatii suplimentare: http://www.repf.ro/suli.htm

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek