ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

LIFE+ pályázati felhívás a 2011. évre
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  2011. július 18.
Feltöltve:  2011. március 1., 09:46:51
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Magyarország; Románia
Forrás:  [ec.europa.eu]

A Bizottság meghirdeti az Európai Unió területén bejegyzett jogalanyok számára a LIFE+ program 2011. évi pályázatát.

A pályázatok

A pályázatokat az e célra szolgáló pályázati űrlapok segítségével kell elkészíteni. Az űrlapok, illetve a pályázati részvétel feltételeivel és a pályázati eljárással kapcsolatos részletes útmutató a Bizottság honlapján a következő internetcímről tölthető le: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

A pályázatokat CD-ROM-on vagy DVD-n kell benyújtani.

A kedvezményezettek

A pályázati felhívás keretében olyan jogalanyok (állami és/vagy magánszervezetek, szereplők és intézmé­nyek) nyújthatnak be pályázatot, amelyeket az Európai Unió tagállamainak valamelyikében jegyeztek be.

E pályázati felhívás a következő témákat öleli fel:

1. LIFE+ természet és biodiverzitás

Fő célkitűzés: A természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatfajok védelme, megőrzése, helyreállítása, figyelemmel kísérése és működésük elősegítése azzal a céllal, hogy az EU-ban sikerüljön megállítani a biológiai sokféleség – többek között a genetikai források sokféleségének – csökkenését.

2. LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás

Fő célkitűzések:

 • Éghajlatváltozás: Az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának olyan szinten való stabilizálása, amely megakadályozza, hogy a globális felmelegedés mértéke 2 Celsius-fok fölé emelkedjen,
 • Víz: A vizek minőségének javítása a „jó ökológiai állapot” elérését elősegítő, költséghatékony intéz­kedésekkel, szem előtt tartva ki kell dolgozni a 2000/60/EK irányelvben (a víz-keretirányelvben) meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási terveket,
 • Levegő: Olyan szintű levegőminőség elérése, mely nem idéz elő számottevő negatív hatásokat, illetve nem jelent veszélyt az emberi egészségre és a környezetre,
 • Talaj: A talaj megóvása és fenntartható használatának biztosítása a talajfunkciók megőrzése, a talajt fenyegető veszélyek megelőzése és hatásainak csökkentése, valamint a megromlott minőségű talaj helyreállítása révén,
 • Városi környezet: Az Európa városi területeire jellemző környezeti teljesítmény javításának előse­gítése,
 • Zaj: Hozzájárulás a környezeti zajterheléssel kapcsolatos szakpolitika kialakításához és végrehajtá­sához,
 • Vegyi anyagok: A vegyi anyagok környezet- és egészségkárosító hatásainak csökkentése 2020-ig, a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok, különösen az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) és a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégia végrehajtása révén,
 • Környezet és egészség: A környezetvédelemre és az egészségre vonatkozó politika információs adatbázisának fejlesztése (a 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi és egészség­ügyi cselekvési terv),
 • Természeti erőforrások és hulladékok: A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható keze­lését és használatát biztosító szakpolitikák kialakítása és végrehajtása, valamint a termékek környe­zetvédelmi teljesítményének, a fenntartható termelői és fogyasztói szokásoknak, a hulladékképződés megelőzésének, végül a hulladék újrahasznosításának és újrafeldolgozásának a javítása; hozzájárulás a hulladékképződés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia haté­kony végrehajtásához,
 • Erdők: Az erdőkre vonatkozó, a politika szempontjából releváns információk pontos és átfogó alapjának biztosítása, elsősorban egy uniós koordinációs hálózaton keresztül, a következőkkel össze­függésben: éghajlatváltozás (az erdők ökoszisztémájára gyakorolt hatás, az éghajlatváltozás mérsék­lése, helyettesítő hatás), biológiai sokféleség (kiindulási információk és védett erdőterületek), erdő­tüzek, az erdők állapota és az erdők védőfunkciói (víz, talaj, infrastruktúra), továbbá az erdők tűz elleni védelméhez való hozzájárulás,
 • Innováció: Hozzájárulás olyan innovatív politikai megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és bemutatásához, amelyek elősegítik a Környezettechnológiai Cselekvési Terv (ETAP) végrehajtását,
 • Stratégiai megközelítés: A uniós környezetvédelmi jogszabályok hatékony alkalmazásának és végre­hajtásának elősegítése, és a környezeti politikához kapcsolódó tudásalap javítása; a kkv-k környezet­védelmi teljesítményének avítása.

3. LIFE+ információ és kommunikáció

Fő célkitűzés: A környezetvédelmi kérdésekkel – ezen belül az erdőtüzek megelőzésével – kapcsolatos információk terjesztése és a környezettudatosság erősítése, illetve olyan kísérő intézkedések támogatása,
mint a tájékoztatásra irányuló és a kommunikációs tevékenységek, a figyelemfelkeltő kampányok, a konferenciák és a képzések, ezen belül az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos képzések.

Az uniós társfinanszírozás aránya

1. LIFE+ természet és biodiverzitás

 • Az uniós pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.
 • Azon projektek esetében azonban, amelyek a madarak, valamint a természetes élőhelyek védelméről szóló irányelvekben szereplő, elsődleges fontosságú természetes élőhelyek és veszélyeztetett fajok védelmét célozzák, a társfinanszírozás maximális aránya 75 %.

2. LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás

 • Az uniós pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.

3. LIFE+ információ és kommunikáció

 • Az uniós pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig terjed.

Határidő

A projektjavaslatokat 2011. július 18-án kell benyújtani az illetékes nemzeti hatóságokhoz. A projektjavas­latokat azon tagállam nemzeti hatóságához kell benyújtani, amelyikben a kedvezményezettet bejegyezték. A javaslatokat ezt követően a nemzeti hatóságok 2011. szeptember 9-én továbbítják a Bizottsághoz.

Költségvetés

A LIFE+ program keretében 2011-ban végrehajtandó projektekhez cselekvési támogatás céljára 267 431 506 EUR áll rendelkezésre. Ezen összeg legalább 50 %-át a természet és a biológiai sokféleség megőrzését elősegítő intézkedésekre kell elkülöníteni.

A 2011-es évben a tagállamok rendelkezésére álló indikatív keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak: 

 • Magyarország: 6 895 995 EUR
 • Románia: 11 277 858 EUR

További információk

További információk, többek között a pályázati útmutató és a jelentkezési űrlapok a LIFE-honlapon érhetők el:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Az érdeklődők a témával kapcsolatban a nemzeti hatóságok honlapjain is tájékozódhatnak:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek