ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Pályázati felhívás az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására - 2014 ősz
Határidő:  2014. október 7.
Feltöltve:  2014. szeptember 23., 14:01:28
Célcsoport:  Más (20)
Szakmai terület:  Ifjúság (75)
Ország:  Románia
Forrás:  http://www.communitas.ro/palyazatok/ifjusag_2014/

Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2014. évi alapjából, az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei (ebben az esetben a pályázatot/nyilatkozatot a jogilag bejegyzett szervezet pecsétjével kell hitelesíteni), és diáktanácsok pályázhatnak. Csak 2014. szeptember – december időszakban sorra kerülő programok megvalósítására lehet pályázni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Egy szervezet maximum 3 pályázatot nyújthat be.
Egy diáktanács maximum 2 pályázatot nyújthat be.
 
Megpályázható támogatási összegek:

 • Diáktanácsok esetében: 500 RON;
 • Pályázó szervezetek esetében: minimum 500 RON, maximum 2.000 RON.

 
PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN LEHET:
 

 • Országos szervezeteknek: országos szintű rendezvények támogatására, amelyek a szülőföldön maradást serkentik (országos szervezetnek tekinthető minden olyan szervezet, amelynek legalább 3 megyében van tagszervezete);
 • Megyei és városi szervezeteknek: a közösségformáló tevékenységek támogatására;
 • Vidéken működő szervezeteknek: a vidéki fiatalok közösségi szerepvállalását elősegítő programok támogatására;
 • Szórványban működő szervezeteknek: a magyar anyanyelv és kulturális örökség, valamint hagyományápoló programok támogatására, amelyek az ott élő magyar közösségek megerősítését célozza;
 • Diáktanácsok: a diákokat összetartó szakmai és szabadidős tevékenységek támogatására.

 
PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK:
 
On-line pályázás:
 
2014 őszétől, az Ifjúság Szaktestület csak on-line beküldött pályázatokat fogad el, kizárva ezáltal a papíron történő pályázás lehetőségét!

Az internetes pályázatkezelő rendszer jelenleg a pályázási folyamatra terjed ki, a pénzügyi- és szakmai beszámolók papíron történnek. On-line pályázáskor a pályázónak szükséges beküldenie a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt és aláírt nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatait hivatott hitelesíteni.

Azok a pályázók, akik az előző években regisztráltak és nyilatkozatot küldtek be, ezt 2014-ben nem kell megismételniük. Kivétel: amennyiben a már regisztrált szervezetben változás történt (szervezet adatai, felelős személyek, stb.), szükséges az új nyilatkozat beküldése.

A nyilatkozatok beküldése csakis ajánlott levél, Prioripost vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A titkárság a személyesen behozott nyilatkozatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja el.

Pályázás elött, olvassa el a honlapon található pályázási útmutatót. Az internetes pályázatkezelő rendszer elérhető a www.communitas.ro/palyazat/online_palyazas/ címen.
 
Kérjük pályázatának feltöltését ne hagyja a határidő utolsó napjára!
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 

 • az on-line rendszerben pontosan kitöltött pályázati űrlapot;
 • a pályázatokat hitelesítő nyilatkozatot (amennyiben még nem küldte be, illetve változások esetén).

 
A pályázat eredményének kiértesítő levele is on-line érkezik postafiókjába. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a regisztrációnál megadott e-mail postafiókját!
 
A pályázat leadásának határideje 2014. október 7., 16 óra
A nyilatkozatát a következő címre kérjük eljuttatni:
 
 

           Fundaţia Communitas
      400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60, jud. Cluj

 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
 

 • Diáktanácsok figyelmébe! A 2011-es őszi pályázati kiírástól kezdődően a Communitas Alapítvány Ifjúsági Szaktestülete megszünteti a kispályázatok (diáktanácsok pályázatai) külön űrlapját. Minden pályázó azonos űrlapon pályázhat, kötelező a részletes költségvetés melléklet kitöltése, a megpályázható összeg 500 RON.
 • Pályázatot sem papíron, sem faxon, sem e-mailen nem fogadunk el!
 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatásthonoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25 %-át.
 • Minden pályázót értesítünk a támogatási kérelmére vonatkozó döntésről, a megítélt összegről, a felhasználás és az elszámolás módjáról: kiértesítőnket elektronikus levél formájában kapják meg.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról. A határidő lejárta után az elszámolást nem áll módunkban elfogadni.
 • A pályázó szervezet által összeállított elszámolást a programfelelős írja alá és vállalja a felelősséget a bizonylatok hitelességéért, kérjük, azt a személyt tüntessék fel programfelelősnek, aki a pályázattal foglalkozik!
 • A részletes költségvetésben a pályázónak fel kell tüntetnie a saját hozzájárulás, illetve a más forrásból kapott támogatások értékét.
 • A nyertes pályázóknak intézményeikben, rendezvényeiken, népszerűsítő anyagaikon és kiadványaikban, valamint saját honlapjukon (feltéve, ha rendelkeznek) kötelezően fel kell tüntetniük a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat a www.communitas.ro honlapról letölthető logók alkalmazásával.
 • Nyertes pályázat esetében kérjük, küldjenek a rendezvény előtt legalább 7 munkanappal egy meghívót a Communitas Alapítvány részére a következő e-mail címre:. A meghívóban tüntessék fel a rendezvény pontos dátumát, helyszínét és programját.
 • Az országos rendezvényekhez kapcsolódó sajtótájékoztatókon kérjük, hogy biztosítsák Alapítványunk képviselőjének jelenlétét is. A pontos helyszínt és időpontot tartalmazó meghívójukat a  címre várjuk az esemény előtt legalább 7 munkanappal.
 • A formai hibás pályázatok iktatásra kerülnek, de nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

 
FORMAI HIBÁNAK TEKINTENDŐK A KÖVETKEZŐK:
 
On-line pályázás esetén:

 • a nyilatkozat nem érkezik be határidőre az Alapítvány Titkárságára;
 • az on-line űrlap tartalmilag kifogásolhatóan van kitöltve;
 • a pályázati program nem sorolható be a kiírásban szereplő kategóriák egyikébe sem;
 • hiányosan van kitöltve a részletes költségvetés;
 • a program nem 2014. szeptember - december között kerül megvalósításra;
 • egy szervezet több mint 3 pályázatot nyújt be;
 • egy diáktanács több mint 2 pályázatot nyújt be;
 • az igényelt összeg diáktanácsok esetében nem 500 lej, más szervezetek esetében kisebb, mint 500 lej vagy nagyobb, mint 2000 lej.

 
A TÁMOGATÁS NEM KERÜL KIFIZETÉSRE, HA A PÁLYÁZÓ:
 

 • nem tartotta be az elszámolási szabályokat;
 • a pályázatban feltüntetett időpont utáni 30 napon belül nem számol el;
 • nem tartotta be a pályázatban megjelölt időpontot, vagy nem rendelkezik az időpont módosítására vonatkozó jóváhagyással a Communitas Alapítvány Kuratóriumától. A kérést a pályázatban megjelölt program időpontja előtt legalább 2 héttel kell eljuttatni a Communitas Alapítvány titkárságára;
 • nem a pályázatban megjelenő költségvetési tételeket számolja el, vagy nem rendelkezik a költségvetés módosítására vonatkozó jóváhagyással a Communitas Alapítvány gazdasági irodájától;
 • rendezvényén, kiadványaiban, népszerűsítő anyagain nem tüntette fel a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat/főtámogatókat, a honlapról letölthető aktuális logók alkalmazásával;
 • a nyertes pályázatra vonatkozó rendezvény elmaradása esetén a megítélt összeget más, meg nem pályázott, programra/rendezvényre használta fel.

 
Elszámolási szabályzatunk letölthető a www.communitas.ro honlapról.
Elszámolási szabályzatunk követi a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának, valamint az európai és magyarországi támogatási rendszerek elszámolási modelljeit.
 
További információkért forduljanak a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársaihoz: Molnár Tamara – programfelelős (tamara@rmdsz.ro), Kandó Noémi – titkár (noemi@rmdsz.ro), Sólyom Réka – referens (reka@rmdsz.ro).
 
Cím: Fundaţia Communitas
400489 Cluj Napoca, Str. Republicii, nr. 60
Telefon/fax: 0264 - 594 570
Telefon/mobil: 0723 - 250 324, 0736 - 444 437  
E-mail: communitas@rmdsz.ro

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek