ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Surse de finantare: programe adresate societatilor comerciale - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spinoff
Pályáztató:  Guvernul Romaniei
Határidő:  -
Feltöltve:  2016. február 11., 11:11:33
Szakmai terület:  Gazdaság, üzleti szféra (70)
Ország:  Románia
Forrás:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17781&t=Stiri

Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up şi spin-off ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere din cadrul Axei prioritare 1 a POC.

  • Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării.
  • Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
  • Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
  • Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.
  • Domeniul de aplicare: domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă şi sănătate definite prin strategia CDI- conform Anexei 3.
  • Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni. 

Eligibilitatea proiectului

1.Scopul si obiectivele propunerii sunt in conformitate cu obiectivele competiţiei

2.Proiectul va fi derulat în România

3. Valoarea finanţării nerambursabile solicitată se încadrează în limitele premise si respecta procentele de finanțare pe tipuri de cheltuieli

4. Proiectul conţine activități de punere în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu

5. Durata proiectului se încadreză în durata maximă permisă

6. Activităţile nu sunt şi nu au mai fost finanţate din alte surse publice

8. Propunerea nu se încadrează în unul din următoarele sectoare economice/activități : (a) pescuit și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; (b) producția primară de produse agricole; (c) în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole.

9. Activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte de data înregistrării proiectului.

10. Proiectul conține activitatea si cheltuieli pentru managementul de proiect si audit final proiect.

11. Proiectul nu solicită finanțare pentru activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

12. Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate.

Mai multe informații: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17781&t=Stiri

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek