ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet jogsegély pályázata
Határidő:  Folyamatos
Feltöltve:  2013. január 15., 10:33:23
Szakmai terület:  Jog, igazságügy (3)
Ország:  Románia
Forrás:  [kji.hu]

Kisebbségi Jogvédő Intézet nyílt pályázatot ír ki a Kisebbségi Jogvédő Intézet „Jogsegélyszolgálat” költségvetési keretének terhére a külhoni magyarok jogsegélyszolgálatával kapcsolatos feladatok ellátására.

Az Alapítvány és az Intézet a Kárpát-medencében, határainkon túl élő magyarok jogvédelmének elősegítésére létrejött szervezet és annak intézménye, amely együttműködő jogászokat és szervezeteket keres feladatának teljesítése érdekében.

A pályázat célja:

A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarok jogvédelmére. Ennek keretében támogatni kíván minden olyan kezdeményezést, amely a jogsérelmet szenvedett külhoni magyarok védelmét célzó hatékony és szakszerű fellépésre irányul jogaik megóvása érdekében, annak reményében, hogy ezzel is visszaszorítsa külhoni honfitársaink ellen elkövetett jövőbeni jogsértések számát.

Tekintettel, hogy a magyar közösségek védelme közös érdeke az anyaország, valamint az azzal határos országok magyarságának, az Intézet mindenekelőtt arra törekszik, hogy a jogvédelem a Magyarországon és a szomszédos országokban tevékenykedő jogászok együttes munkájával egy hatékony együttműködés keretében valósulhasson meg.

Az Alapítvány Intézetén keresztül a fentiekre figyelemmel anyagi támogatást kíván nyújtani a határon túli magyarok kisebbségvédelmében markáns szerepet vállaló jogtanácsosoknak, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak, /és civil jogvédő szervezeteknek. A konkrét ügyekben nyújtott jogi segítség ellátásán túl támogatni kívánja a jogsértések feltárását és dokumentálását a jogsérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából a jogsértés helye szerinti ország hatóságai, bíróságai, valamint a nemzetközi fórumok előtt, továbbá a jogsértések dokumentálását nyilvánosságra hozatal, tudományos felhasználás és feldolgozás céljából. A tudományos kutatás elősegítésén túl, a fenti dokumentációs tevékenység célja, hogy regisztrálásra kerüljenek azok a magyarságot ért sérelmek is, amelyekkel kapcsolatban valamilyen okból nem került sor jogorvoslatra.

Pályázatot nyújthatnak be mindazok a határon túli honosságú, vagy illetékességű ügyvédek, ügyvédi irodák, jogtanácsosok, és civil jogvédő szervezetek, akik az alább felsorolt módon hozzájárulnak a külhoni magyarokat magyarságukkal összefüggésben ért jogsérelmek feltárásához és/vagy annak orvoslásához jogvédelem biztosítása útján.

Így pályázat nyújtható be:

1. Konkrét ügyben történő jogi segítségnyújtással kapcsolatos költség-, illetve munkadíj térítésre:

 • A határon túli magyarokat magyarságuk miatt ért jogsérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából;
 • méltányossági, azaz pro bono alapon történő jogi segítségnyújtás során felmerült költségek megtérítésére, illetve munkadíj térítésére;
 • függetlenül attól, hogy az eljárás a jogsértés helye szerinti ország hatóságai, bíróságai, vagy nemzetközi fórumok előtt folyik.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • az ellátott ügy konkrét leírását, különösen kiemelve a jogsértést megalapozó, honosság szerinti állami és - amennyiben ilyen felmerül - nemzetközi jogi jogszabályi hátteret, esetlegesen a releváns precedens ügyeket;
  • az ügy ellátása során az eddig elért eredményeknek, várható eljárási lépéseknek a leírását;
  • a támogatást indokolttá tevő körülményeket (a jogaiban sértett személy és a jogsértés körülményei, az ügy egyedi eseten túlmutató jelentősége a magyar közösség szempontjából, jogvédelmi képesség és tapasztalat igazolása, valószínűsítése);
  • a pályázó szakmai önéletrajzát, szakmai tevékenység ismertetőjét;
  • a pályázó szakmai képesítését igazoló igazolásokat, szervezet esetében alapító okiratot és nyilvántartási kivonatot;
  • a pályázat benyújtásáig felmerült költségeket részletező táblázatot (az egyes tételeket lehetőség szerint számlákkal és/vagy megbízási szerződéssel, meghatalmazással igazolva);
  • a továbbiakban várható költségek kalkulációját

Az elnyerhető támogatás ügyenként maximum 400.000 HUF az ügy súlyára tekintettel.
A pályázatok benyújtási határideje: folyamatos.

 

2. A határon túli magyarságot magyarsága miatt ért jogsérelem feltárására irányuló tevékenység támogatására

A pályázat célja olyan, a külhoni magyarokat magyarságukkal összefüggésben ért jogsérelmi esetek felkutatása, feltárása és dokumentálása, amelyekben jogi eljárást még nem indítottak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az ügy leírását;
 • az okot, amiért a jogi eljárás megindítására eddig nem került sor, illetve amely miatt az ügyben a szakmailag szokásos jogi képviseleti munkán túli jogvédő szempont beemelésére még nem került sor;
 • a jogsérelemmel kapcsolatos eljárásindítás jogalapját és lehetséges útjait a jogsérelmet szenvedett személy beleegyezése esetén, illetve az esetleges, az 1. pont szerinti támogatást indokolttá tevő körülményeket (jogsértett és jogsértés körülményei, az ügy egyedi eseten túlmutató jelentősége a magyar közösség szempontjából, jogvédő feltárási képesség és tapasztalat igazolása, valószínűsítése);
 • a pályázó szakmai önéletrajzát, szakmai tevékenység ismertetőjét;
 • a pályázó szakmai képesítését igazoló igazolásokat, szervezet esetében alapító okiratot és nyilvántartási kivonatot.

Az elnyerhető támogatás ügyenként maximum 60.000 HUF.
A pályázatok benyújtási határideje: folyamatos.

 

3. A határon túli magyarságot magyarsága miatt ért jogsérelem miatti jogvédelem ellátására és szervezésére irányuló állandó tevékenység támogatására

A pályázat célja olyan, emberi jogi és kisebbségi jogi területen is jártas ügyvédekkel, jogvédő szervezetekkel történő együttműködés, amelynek keretében a pályázóval állandó együttműködés keretei között történik a magyarság elleni jogsérelmek monitorozása, feltárása, jogvédelem biztosítása regionális területi rendszerben. Az együttműködés keretében - adott régióban - a pályázaton sikeres jogvédő, illetve jogvédő szervezet külön megállapodás szerinti szabályok keretei között vállalja a magyarság elleni jogsérelmek figyelemmel kísérését, az Intézet ezekről való értesítését, saját maga által javasolt vagy az Intézet által hozzá eljuttatott ügyek jogvédelmét, (ez utóbbi esetben annak költségei külön megtérítésre kerülnek az 1. pontban foglaltak szerint) illetve annak ellátása megszervezését szakmailag megfelelő szintű közreműködőkkel. A pályázaton sikeres jogvédő vállalja, hogy neve és elérhetőségei megjelennek a Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapján, mint az ilyen ügyekben a KJI által ajánlott jogvédő vagy jogvédő szervezet, amely minden, magyarsága miatt jogsérelmet szenvedett, hozzá forduló ügyfél esetében kellő alapossággal kivizsgálja az ügyet, és javaslatot tesz arra, hogy szükséges-e további lépéseket tenni az ügyben. A pályázaton sikeres jogvédő vállalja, hogy havonta beszámol tevékenységéről.

A sikeres pályázóval az Intézet 2013. február 01. és 2013. április 30. közötti időtartamú szerződést köt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát, szakmai tevékenység ismertetőjét;
 • a pályázó szakmai képesítését igazoló igazolásokat, szervezet esetében alapító okiratot és nyilvántartási kivonatot;
 • a pályázó feladat ellátási képességének, tapasztalatainak és működési elképzeléseinek bemutatását, ideértve a munkakapacitás mértékét is;
 • a pályázó által ellátni kívánt régió megjelölését és ezzel kapcsolatos ismereteinek rövid bemutatását.

A pályázaton elnyerhető összeg maximum 200. 000 HUF.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. január 31.

Felhívjuk a tisztelt Pályázók szíves figyelmét, hogy a Pályázónak minden esetben hozzá kell járulnia az általa átadott ügyek anonim módon történő nyilvános közléséhez, illetve az ügy jelentőségéhez mérten közösen egyeztetett módon a nyilvánosság elé történő kiállást is vállalnia kell, illetve a jogsértett erre való készségét támogatnia/ösztönöznie kell.

Továbbá kérjük a tisztelt Pályázót, hogy a pályázatában minden esetben tüntesse fel, mely tevékenység támogatási összegének elnyerésére pályázik, így a konkrét jogi segítségnyújtással kapcsolatos költségtérítésre, a határon túli magyarságot ért jogsérelem feltárásával kapcsolatos támogatási összegre vagy a határon túli magyarságot magyarsága miatt ért jogsérelem miatti jogvédelem ellátására és szervezésére irányuló tevékenység támogatására.

A pályázatok alapján elnyert összegek felhasználásáról a támogatási megállapodás szerinti módon minden esetben el kell számolni a végzett tevékenységről szóló szakmai beszámoló benyújtásával együtt (a 3. pontot illetően havonkénti beszámoló is elvárt).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk elérhetőek a www.kji.hu oldalon a jogsegélyszolgálat menüpont alatt.

A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be az alábbi e-mail címen: info@kji.hu

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek