ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul Operational Competitivitate. Axa prioritara 2 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva
Pályáztató:  Guvernul Romaniei
Határidő:  2016. február 29.
Feltöltve:  2016. február 11., 11:38:00
Szakmai terület:  Internet, IT (15)
Ország:  Románia
Forrás:  http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00017781/c5xiu_CSF%20Societati%20comerciale%20Februarie%202016.pdf

Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor ce vor fi depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare.

Aceste tipuri de proiecte se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii centrate pe domeniul TIC sau microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii/consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1.

Clusterul este definit ca o grupare intre executanti, utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, in vederea cresterii competitivitatii economice a operatorilor economici (HG 918/2006). Clusterul nu are forma juridica, si are la baza un protocol/acord de colaborare. Orice cluster are o Entitate de Management a Clusterului, organizata conform legislatiei in vigoare, din al carui statut trebuie sa rezulte centrarea pe domeniul TIC, pentru a putea obtine finantare.

Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor / serviciilor / aplicaţiilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context naţional/internaţional şi aria de aplicabilitate a produselor / serviciilor / aplicaţiilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau în afara acesteia).

Investiţiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în:

o   Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative;

o   Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Proiectul propus poate beneficia de unul sau mai multe tipuri de ajutor aşa cum sunt ele detaliate în cadrul schemelor.

Pentru un proiect valoarea maxima a finanţării nerambursabile este de 3.240.000 lei (pentru cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat), la care se vor adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar trebuie sa respecte urmatoarele conditii simultan:

1. nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului

2. nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs şi 2 ani anteriori).

Solicitanți eligibili

  • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC
  • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
  • Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Mai multe informații: http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00017781/c5xiu_CSF%20Societati%20comerciale%20Februarie%202016.pdf

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek