ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

A 2009. évi Juvenes Translatores verseny
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  2009. október 20.
Feltöltve:  2009. szeptember 2., 14:27:28
Tipus:  Verseny (42)
Szakmai terület:  Egyéb (86)
Ország:  Románia
Forrás:  [europa.eu]

Ha az európaiak az „egység a sokféleségben” jelmondat szellemében szeretnének élni, képesnek kell lenniük arra, hogy anyanyelvükön kívül más nyelveken is értsenek.

A 2007 és 2008 után idén újra meghirdetett Juvenes Translatores fordítási verseny sikere világosan jelzi, milyen élénken érdeklődnek a fiatalok az idegen nyelvek iránt.

A nyelvtanulás hosszú távon közelebb hozza egymáshoz az embereket, és segíti a különböző kultúrák közötti megértést. A nyelvtudás lehetővé teszi, hogy a ma fiataljai – a holnap felnőttei – könnyebben folytathassanak tanulmányokat és vállalhassanak munkát Európa más országaiban.

A Juvenes Translatores ezen túlmenően a fordítási tanulmányok fontosságára is felhívja a figyelmet, akárcsak arra a tényre, hogy egyre több fordítóra van szükség az Európai Unió intézményeiben éppúgy, mint a tagországokban Európa-szerte.

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága a versenyt 2009. szeptember 1-jén indítja útnak a Juvenes Translatores honlapon, melynek címe: http://ec.europa.eu/translatores.

Azoknak az iskoláknak, amelyek részt kívánnak venni a megmérettetésben, ki kell tölteniük az online regisztrációs űrlapot.

A regisztrációs űrlap benyújtásával az iskolák bizonyos kötelezettségeket vállalnak .

A versenyben azok az iskolák vehetnek részt, amelyek:

* az Európai Unió valamelyik tagállamában működnek,
* egy vagy több tagállam oktatási hatóságai által elismert intézmények,
* kiválasztanak 1–5 olyan tanulót, akik 1992-ben születtek,
* rendelkeznek internet-hozzáféréssel, és
* számítógépeik alkalmasak PDF-fájlok megnyitására és nyomtatására (a fordítandó szövegeket és a fordítások elkészítésére szolgáló lapokat a főigazgatóság ebben a formátumban küldi meg az iskoláknak).

Regisztráció

Regisztráció előtt a felelős tanárnak ki kell kérnie az intézmény igazgatójának jóváhagyását ahhoz, hogy az iskola részt vegyen a versenyben. A regisztráció során az iskoláknak a következő adatokat kell megadniuk: érvényes e-mail cím, az intézmény teljes neve és címe, valamint a helyi kapcsolattartó neve. Mivel a főigazgatóság elsősorban e-mailben tartja a kapcsolatot az iskolákkal, fontos, hogy az iskolák rendszeresen ellenőrizzék a regisztráció során megadott e-mail címre beérkező üzeneteket. Kérjük, gondoskodjanak arról is, hogy postafiókjuk ne teljen be. Iskolánként csak egy regisztrációs űrlapot lehet benyújtani.

A regisztrációs időszak 2009. szeptember 1-jétől október 20-ig tart. A hiányosan kitöltött és a későn benyújtott űrlapokat a főigazgatóság kizárja a kiválasztási eljárásból.

A regisztrált iskolák – és a későbbiek folyamán a versenyre benevezett tanulók is – regisztrációs számot kapnak. A versenynapon a felelős tanároknak meg kell tudniuk adni ezeket a regisztrációs számokat.

Milyen kötelezettséget vállalnak az iskolák azzal, hogy regisztrálják magukat?

A regisztrációs űrlap benyújtásával az iskolák kötelezettséget vállalnak arra, hogy a versenyre vonatkozó szabályoknak és útmutatásoknak megfelelően járnak el, és – amennyiben kiválasztják őket – megszervezik a verseny helyi lebonyolítását.

Ez magában foglalja többek között a következőket: kiválasztják és regisztrálják a részt vevő tanulókat, megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítanak a fordítások elkészítéséhez, kinyomtatják és kiosztják a fordítandó szövegeket és a fordítások elkészítésére szolgáló lapokat, lehetővé teszik, hogy a kiválasztott tanulók elkészítsék fordításukat, tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak, továbbá – ha egyik diákjuk a nyertesek közé kerül – engedélyezik, hogy tanulójuk a brüsszeli díjátadó ünnepségen való részvétel idejére távol maradjon a tanórákról.

Az iskolák beleegyeznek továbbá abba, hogy – amennyiben kiválasztják őket – nevük megjelenjen a Juvenes Translatores honlapon.

Az iskolák kiválasztása


Azok közül az iskolák közül, amelyek az előírásoknak megfelelően benyújtották regisztrációs űrlapjukat, a főigazgatóság elektronikus sorsolással kiválaszt bizonyos számú iskolát.

A kiválasztás során az egyes iskolákat annak a tagállamnak a kvótájába számítják bele, amelynek területén a kérdéses intézmény működik.

Minden egyes tagállamból kétszer annyi iskola kerül kiválasztásra, mint ahány szavazattal a kérdéses tagállam az Európai Unió Tanácsában rendelkezik:

Franciaország, Németország, Olaszország, Egyesült Királyság
– 58 iskola
Lengyelország, Spanyolország – 54 iskola
Románia – 28 iskola
Hollandia – 26 iskola
Belgium, Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Portugália – 24 iskola
Ausztria, Bulgária, Svédország – 20 iskola
Dánia, Finnország, Írország, Litvánia, Szlovákia – 14 iskola
Ciprus, Észtország, Lettország, Luxemburg, Szlovénia – 8 iskola
Málta – 6 iskola

A kiválasztott iskolák listáját a főigazgatóság 2009 októberének végéig közzéteszi a Juvenes Translatores honlapon.

A tanulók kiválasztása

A jelen szabályok és útmutatások esetében a „tanulók” és a „kiválasztott tanulók” kifejezés mindazokra a diákokra ( 1–5 tanulóra) vonatkozik, akiket a sorsolással kiválasztott iskolák a versenybe beneveznek.

Az iskolák csak olyan tanulókat indíthatnak a versenyen, akik 1992-ben születtek és európai uniós tagország állampolgárai.

Az iskoláknak minden kiválasztott diák nyelvpárosítását meg kell adniuk, azaz meg kell nevezniük, hogy tanulóik a verseny során melyik nyelvről melyik nyelvre kívánnak fordítani

A tanulók neve és nyelvpárosítása

A kiválasztott iskoláknak legkésőbb 2009. november 15-ig regisztrálniuk kell azokat a tanulókat, akiket indítani kívánnak a versenyen. A versenybe iskolánként 1–5 diákot lehet benevezni. Ehhez a tanulók nevét és az általuk választott nyelvpárosítást be kell vezetni az adatbázisba, amelyhez a Juvenes Translatores szervezőbizottsága által e-mailben megküldött link segítségével lehet hozzáférni.

Figyelem: Az, hogy az iskola mely tanulókat indítja a versenyen, illetve hogy a tanulók milyen nyelvpárosítást választanak, nem módosítható azt követően, hogy az iskola leadja a versenyben részt vevő diákok nevét.

Az iskoláknak a tanulók részvételéről tájékoztatniuk kell a kiválasztott diákok szüleit, illetve gondviselőit.

Nyelvpárosítás

A tanulók szabadon választhatják meg, hogy a verseny során az Európai Unió hivatalos nyelvei közül melyikről melyikre fordítanak.

A fordítások elkészítése


A versenynapon a főigazgatóság a forrásszövegeket és a fordítások elkészítésére szolgáló lapokat kizárólag elektronikus úton bocsátja az iskolák rendelkezésére (vagy e-mailben, vagy a honlapról letölthető dokumentum formájában). Az iskoláknak ezért rendelkezniük kell PDF formátumú elektronikus dokumentumok fogadására és nyomtatására alkalmas számítógépekkel.

A fordításokat a részt vevő iskolák mindegyikében egyszerre, 2009. november 24-én , brüsszeli idő szerint 10.00 és 12.00 óra között kell elkészíteni. A versenyt az iskola saját területén bonyolítja le.

Iskolánként hivatalosan legfeljebb öt regisztrált tanuló vehet részt a versenyben. Ugyanakkor azonban az iskolák engedélyezhetik, hogy a forrásszövegeket – nem hivatalosan – más diákok is lefordítsák (és például a Juvenes Translatores versennyel párhuzamosan belső versenyt rendezhetnek, illetve a versenyt a tanulók értékelésére használhatják).

Az iskoláknak minden lehetséges eszközzel biztosítaniuk kell, hogy a versenyre tisztességes és egyenlő feltételek mellett kerüljön sor.

A fordítások elkészítéséhez sem számítógép, sem más elektronikus segédeszköz nem használható.

A fordításokat olvasható kézírással kell elkészíteni. Az olvashatatlan fordításokat a főigazgatóság kizárja a versenyből.

Az eredeti, kézzel írt fordításokat a versenynapon ajánlott küldeményben kell a főigazgatóságnak beküldeni (a feladás időpontját a postabélyegző igazolja). A borítékot, melyen fel kell tüntetni a „Juvenes Translatores” kifejezést, a Fordítási Főigazgatóságnak kell feladni a következő brüsszeli címre:

"Juvenes Translatores"
European Commission,

Directorate-General for Translation,
c/o Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Bruxelles,
Belgium.


Fogyatékossággal élő tanulók.


Az iskoláknak olyan feltételeket kell biztosítaniuk, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyatékossággal élő tanulók részt vegyenek a versenyben. Amennyiben ehhez a fentiekben ismertetett alapfeltételek biztosításán túlmenően különleges intézkedésekre van szükség, azokról az iskoláknak – előzetes jóváhagyás céljából – tájékoztatniuk kell a Juvenes Translatores szervezőbizottságát, ismertetve a kérdéses fogyatékosság jellegét.

Használhatnak-e a tanulók szótárakat vagy más segédeszközöket?

Mivel a szótárak részét képezik a fordítók szakmai eszköztárának, használatuk megengedett a fordítások elkészítéséhez. A verseny során azonban a tanulók csak nyomtatott szótárakat használhatnak. A diákok nem vehetnek igénybe elektronikus segédeszközöket, így például számítógépet, elektronikus szótárakat és kifejezésgyűjteményeket, illetve fordítóeszközöket.

A díjátadó ünnepség

A nyertesek meghívást kapnak a Brüsszelben megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre, melyen a díjakat a többnyelvűségért felelős európai biztos adja át.

A nyertes tanulók mindegyikét felnőttnek – szülőnek, törvényes gondviselőnek vagy az általuk meghatalmazott személynek – kell kísérnie Brüsszelbe. Az utazás és a brüsszeli tartózkodás során a felnőtt kísérő tartozik teljes felelősséggel a tanulóért és saját magáért.

További információk
a Juvenes Translatores honlapon állnak rendelkezésre.

Az érdeklődők kérdéseiket beküldhetik a Juvenes Translatores szervezőbizottságának e-mail címére – –, de tájékoztatásért fordulhatnak tagállamukban az Európai Bizottság helyi képviseletének kapcsolattartásért felelős munkatársához is (http://ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices - en, du, fr)

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek