ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Editia din 2009 a concursului Juvenes Translatores
Pályáztató:  Európai Bizottság
Határidő:  2009. október 20.
Feltöltve:  2009. szeptember 2., 14:48:40
Tipus:  Verseny (42)
Szakmai terület:  Egyéb (86)
Ország:  Románia
Forrás:  [europa.eu]

Dacă vrem să fim „uniți în diversitate”, trebuie să avem capacitatea de a înțelege și alte limbi în afara limbii materne.

Concursul de traducere Juvenes Translatores, aflat la a treia ediție, este o dovadă incontestabilă a dorinței tinerilor de a învăța limbi străine.

Pe termen lung, învățarea limbilor străine îi apropie pe oameni, făcând posibilă o mai bună cunoaștere a altor culturi. De asemenea, le va permite tinerilor de astăzi (adică adulților de mâine) să se deplaseze mai ușor dintr-o țară europeană în alta, pentru a studia sau pentru a lucra.


Juvenes Translatores
dorește să popularizeze studiile în domeniul traducerilor și să sublinieze nevoia crescândă de traducători, atât în instituțiile comunitare, cât și în țările europene, în general.

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene (DGT)
va publica invitația pe site-ul de internet consacrat concursului: http://ec.europa.eu/translatores, la data de 1 septembrie 2009.

Școlile care doresc să participe trebuie să răspundă acestei invitații prin completarea formularului de înscriere on-line.

Prin trimiterea formularului de înscriere, școlile își asumă anumite angajamente.

Școlile trebuie:


* să fie situate într-un stat membru,
* să fie recunoscute de către autoritățile naționale în domeniul învățământului din statul membru respectiv,
* să selecționeze cel mult cinci elevi care s-au născut în anul 1992,
* să aibă acces la internet și
* să dispună de calculatoare capabile să deschidă și să imprime fișiere în format PDF (testele și foile de concurs se vor transmite în acest format).

Înscrierea

Înainte de înscriere, profesorul responsabil trebuie să se asigure că directorul aprobă participarea școlii la concurs. Formularul de înscriere trebuie să conțină numele și adresa completă a școlii, numele unei persoane de contact și o adresă de e-mail valabilă. Întrucât principala modalitate de contactare a școlilor va fi e-mailul, această adresă trebuie verificată regulat. De asemenea, trebuie să vă asigurați că respectiva căsuță poștală nu este plină. Fiecare școală poate trimite un singur formular de înscriere.

Înscrierile
vor avea loc în perioada 1 septembrie - 20 octombrie 2009. Formularele incomplete și formularele trimise după această dată nu vor fi luate în considerare pentru procesul de selecție.

Atât școlile înscrise, cât și elevii (înregistrați într-o fază ulterioară), vor primi numere de înregistrare. Profesorul responsabil trebuie să dispună de aceste numere în ziua concursului.

Ce angajament își ia școala în momentul înscrierii?

Prin trimiterea formularului de înscriere, școala se angajează să respecte regulile și instrucțiunile acestui concurs și, în cazul în care va fi selecționată să participe, să organizeze testul de traducere în localurile sale.

Aceasta presupune, de exemplu, selecționarea și înscrierea elevilor, punerea la dispoziție a unor structuri adecvate și a personalului necesar pentru testul de traducere, imprimarea și distribuirea textelor care urmează a fi traduse și a foilor de scris, permiterea participării la test a elevilor selecționați, asigurarea unor condiții echitabile și imparțiale de desfășurare a testului și – în cazul în care unul dintre elevii școlii face parte dintre laureați – motivarea absenței acestuia de la cursuri pentru a participa la ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc la Bruxelles.

De asemenea, școala este de acord ca numele său să figureze pe site-ul Juvenes Translatores, în cazul în care este selecționată.

Selecția școlilor

În vederea selectării unui anumit număr de școli din rândul celor care au transmis formularul de înscriere în conformitate cu regulile prevăzute, se va organiza o tragere la sorți electronică.

În acest scop, școlile vor fi considerate ca aparținând de statul membru pe teritoriul căruia se află.

Numărul de școli selectate din fiecare stat membru va fi egal cu numărul de voturi atribuite respectivului stat în cadrul Consiliului Uniunii Europene, înmulțit cu doi, după cum urmează:

Franța, Germania, Italia, Regatul Unit - 58 de școli
Polonia, Spania - 54 de școli
România - 28 de școli
Olanda - 26 de școli
Belgia, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Portugalia - 24 de școli
Austria, Bulgaria, Suedia - 20 de școli
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Slovacia - 14 școli
Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg, Slovenia - 8 școli
Malta - 6 școli

Lista școlilor selectate va fi publicată pe site-ul Juvenes Translatores până la sfârșitul lunii octombrie 2009.

Selecția elevilor

În prezentul document privind regulile și instrucțiunile, termenii „elev” și „elev selecționat” se referă la toți elevii (cel mult cinci) ale căror nume au fost propuse de către școlile selectate prin tragere la sorți.

Elevii selecționați trebuie să se fi născut în anul 1992 și să fie cetățeni ai Uniunii Europene.

Școala trebuie să precizeze combinația de limbi aleasă de fiecare elev selecționat, respectiv limbile din care și în care va traduce elevul.

Numele elevilor și combinațiile de limbi

Până la 15 noiembrie 2009,
școlile selecționate trebuie să înscrie elevii pe care intenționează să îi propună, numărul acestora fiind de cel mult cinci pentru fiecare școală. Înscrierea lor se va face prin introducerea numelor și a combinațiilor de limbi alese în baza de date accesibilă prin linkul care va fi trimis prin e-mail de echipa Juvenes Translatores.

NB: Selectarea elevilor de către școli și alegerea combinațiilor de limbi de către elevi sunt definitive și nu pot fi schimbate după transmiterea numelor elevilor participanți.

Școala trebuie să informeze părinții sau tutorii legali ai elevilor selecționați în legătură cu participarea acestora la concurs.

Combinațiile de limbi

Fiecare elev poate alege să traducă din orice limbă oficială a Uniunii Europene în orice altă limbă oficială a Uniunii Europene.

Testul de traducere

În ziua concursului, textele sursă și foile care vor fi folosite pentru testul de traducere se vor distribui doar în format electronic (școlile le vor primi prin e-mail sau le vor putea descărca de pe site-ul concursului). Prin urmare, școala trebuie să fie în măsură să primească și să imprime documente electronice în format PDF.

Testul de traducere trebuie să se desfășoare simultan în toate școlile participante, între orele 10.00 și 12.00, ora Bruxelles-ului, la data de 24 noiembrie 2009. Testul se va desfășura în localurile școlilor.

Oficial, fiecare școală poate fi reprezentată de cel mult cinci elevi înscriși. Cu toate acestea, școlile le pot permite și altor elevi să participe, cu titlu neoficial însă, la test (și, de exemplu, să organizeze, în paralel, concursuri interne sau să utilizeze acest test ca mijloc de evaluare a elevilor).

Școlile trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica orice tentativă de fraudă și pentru a se asigura că testul se desfășoară în condiții echitabile și imparțiale.

În timpul testului, este interzisă folosirea computerelor sau a altor echipamente electronice.

Traducerile trebuie să fie scrise de mână și citeț. Textele ilizibile vor fi eliminate din concurs.

Traducerile originale, scrise de mână, trebuie trimise în ziua testului prin scrisoare recomandată (data poștei constituie dovada). Pe plic trebuie să figureze mențiunea „Juvenes Translatores” și adresa DGT Bruxelles, menționată mai jos:

„Juvenes Translatores”
European Commission
,
Directorate-General for Translation,
c/o Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels,
Belgium.


Elevi cu dizabilități

Școlile trebuie să asigure condițiile necesare pentru participarea la concurs a elevilor cu dizabilități. Dacă acestea presupun condiții de organizare diferite de cele menționate mai sus, școlile trebuie să informeze echipa Juvenes Translatores, să descrie dizabilitatea în cauză și să obțină aprobarea prealabilă pentru condițiile propuse.

În timpul testului, elevilor le este permis să folosească dicționare sau alte mijloace ajutătoare?

Dicționarele sunt instrumente de lucru ale traducătorilor, prin urmare elevilor li se permite folosirea acestora în timpul testului. Cu toate acestea, sunt permise numai versiunile pe suport de hârtie ale dicționarelor. Nu se poate folosi niciun mijloc ajutător electronic, precum computerele, versiunile electronice ale dicționarelor, glosarele on-line sau instrumentele de traducere.

Ceremonmia de decernare a premiilor

Laureații vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor la Bruxelles, unde comisarul european pentru multilingvism le va înmâna premiile.

Laureații vor trebui să fie însoțiți la Bruxelles de un adult (părinte/tutore legal sau persoană aprobată de părinți/tutori), care își va asuma pe deplin responsabilitatea pentru elev și pentru sine însuși pe durata călătoriei și a șederii la Bruxelles.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Juvenes Translatores. De asemenea, puteți trimite întrebările dumneavoastră echipei Juvenes Translatores (), sau puteți solicita informații de la persoana de contact pentru concurs din cadrul Reprezentanței Comisiei Europene din țara dumneavoastră (http://ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices - de, en, fr).

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek