ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Programul „Spații verzi” - Componenta Spații Verzi urbane
Határidő:  2009. február 18.
Feltöltve:  2008. december 11., 11:48:12
Szakmai terület:  Környezetvédelem (8)
Ország:  Románia
Forrás:  [http://www.epce.ro]

MOL România în parteneriat cu Fundația pentru Parteneriat lansează ediția 2009 a programului „Spații verzi” - program ce urmărește implicarea comunităților în proiecte de înființare, amenajare și reabilitare de spații verzi publice. Programul este destinat organizațiilor neguvernamentale din România în parteneriat cu școli și/sau instituții publice din localitățile enumerate mai jos. Se pot solicita fonduri pentru înființarea și reabilitarea parcurilor publice, terenurilor de joacă, parcurilor școlilor pe baza principiilor mediu-protective, în scopul utilizării comunitare.

Suma disponibilă pentru anul 2009 este echivalentul în lei a 50.000 EUR.
Suma maximă ce poate fi cerută este de 7.500 RON/ proiect.

Sunt finanțate proiecte ale organizațiilor din următoarele localități:

Aiud, Constanța, Onești, Slatina, Alba, Iulia, Craiova, Oradea, Slobozia, Alexandria, Deva, Orăștie, Sovata, Arad, Drobeta Turnu Severin, Petroșani, Suceava, Bacău, Făgăraș, Piatra, Neamț, Târgoviște,
Baia Mare, Focșani, Pitești, Tg-Jiu, Bistrița, Galați, Ploiești, Tg-Mureș, Borș, Gheorgheni, Râmnicu Vâlcea, Tg-Secuiesc, Botoșan,i Giurgiu, Reghin, Târnăveni, Brăila, Hunedoara, Reșița, Timișoara, Brașov, Iași, Roman, Turda, București, Luduș, Satu Mare, Vălenii de Munte, Buzău, Lugoj, Sebeș, Vaslui, Caransebeș, Mediaș, Sf-Gheorghe, Zalău, Carei, Miercurea-Ciuc, Sibiu,  Cluj Napoca, Odorheiu Secuiesc, Sighișoara.

Data de lansare a ofertei de finanțare: 10 decembrie 2008
Data limită de depunere a cererilor de finanțare: 18 FEBRUARIE 2009, ora 16.00 (Cererile de finanțare trebuie să ajungă la sediul fundației până la data de18 februarie 2009, ora 16.00)

I. CONDIȚII GENERALE

I.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanțare
Proiectele se prezintă pe formularul standard oferit de Fundația pentru Parteneriat. Organizația va respecta întocmai formularul standard.
• Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite – conform formularului tipizat, în limba română.
• Proiectele trebuie să fie însoțite de următoarele anexe:

Expediate într-un singur exemplar:
- statutul organizației (copie);
- înregistrarea juridică a organizației (copie);
- acorduri scrise din partea organizațiilor/instituțiilor cu care se va colabora pe parcursul derulării proiectului;
- CV.-ul coordonatorului de proiect;
- acordul proprietarului de teren
- lista materialelor folosite în cadrul activității proiectului împreună cu oferte de preț (se va avea în vedere folosirea cu precădere a materialelor naturale, nedăunătoare mediului);

Expediate în 3 exemplare:
- câteva fotografii relevante despre aria care va fi amenajată în cadrul proiectului;
- o schiță - în cazul înființării sau amenajării de spații verzi

Proiectele, împreună cu anexele, se vor expedia prin poștă sau prin curier sau pot fi depuse personal la adresa: Fundația pentru Parteneriat, Str. Arsenalului nr.13, 530120 Miercurea-Ciuc, Județul Harghita.

I.2. Obținerea formularelor
Modelele standard se trimit solicitanților prin poștă sau e-mail sau pot fi accesate prin pagina web a companiei MOL România (www.molromania.ro) și a Fundației pentru Parteneriat www.repf.ro .

I.3. Durata proiectelor propuse spre finanțare
Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 5 luni (aprilie – august 2009).
Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme: 25 martie 2009.

I.4. Condiții de eligibilitate a organizațiilor

Sunt eligibile pentru finanțare:
• organizații autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care funcționează în România conform Ordonanței de Guvern 26/2000
• filiale ale organizațiilor naționale, cu condiția să aibă cont separat în bancă și să aibă acordul conducerii organizației centrale.

NU sunt eligibile:
• partidele politice și cultele religioase
• proiectele sosite la sediul Fundației pentru Parteneriat după data limită;
• proiectele care nu conțin toate anexele cerute;
• proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 5 luni
• proiectele la care bugetul nu respectă limitele prevăzute în îndrumarul programului (limita maximă a finanțării solicitate, limita minimă a contribuției proprii).

Activități/ proiecte eligibile:
• Plantări (iarbă, pomi, arbuști, plante perene);
• Curățirea spațiilor publice de recreere (parcuri, spații verzi) (ex: activități de curățire, colectare de deșeuri);
• Montarea și vopsirea coșurilor de gunoi;
• Înființarea colectoarelor selective de deșeuri (numai în localități unde există servicii de colectare selectivă a deșeurilor);
• Reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din spații publice, cum ar fi: teren de joacă, suport de biciclete, bănci, mese, echipamente de sport, stabilimente pentru odihnă;
• Înființarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spații publice.

Materiale pentru care pot fi solicitate fonduri
• Arbori și alte plante autohtone
• Vopsele (la elementele din parcurile publice)
• Echipamente de curățenie (greblă, sapă, saci pentru colectarea deșeurilor, etc.)
• Materiale de curățire (activități de curățenie)
• Recipiente pentru colectarea deșeurilor (coșuri de gunoi / pubele pentru colectarea selectivă)
• Mobilier pentru parcuri publice (bănci, mese, etc.) – maxim 30% din suma cerută.

Proiecte/activități/costuri neeligibile:
• proiecte care nu se înscriu în obiectivele și componentele acestui program
• cereri de finanțări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii)
• împrumuturi
• proiecte și activități de cercetare științifică
• proiecte incomplete sau depuse de organizații neeligibile
• echipamente de tabără (corturi, saci de dormit, rucsac, etc.)
• investiții financiare
• cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare

I.5. Selecția proiectelor
Toate proiectele depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat organizației și va fi folosit în toată corespondența viitoare.
Organizațiile sau proiectele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi respinse. Organizațiile, ale căror proiecte nu au fost selecționate, vor fi informate în scris.
Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstrați propria copie a proiectului la organizație. Deasemenea, vor fi informate în scris organizațiile ale căror proiecte au fost selecționate, menționând, după caz, condițiile solicitate în vederea semnării acordului de finanțare.

I.6. Condițiile de finanțare
Contribuția organizației solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului și poate fi parțial sau integral în fonduri și/sau în natură (ex: comunicații, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziție pentru realizarea proiectelor, etc.). În cadrul contribuției proprii nu se acceptă munca voluntarilor.
Organizațiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte pe formulare standard, în condițiile ce vor fi precizate în acordul de finanțare și vor permite evaluatorilor desemnați să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv prin vizite la fața locului și evaluate de personalul programului sau de specialiști/experți delegați.
Dacă organizația primește fonduri pentru respectivul proiect și din alte surse, ea va prezenta finanțatorului un raport care să evidențieze aceste surse și sumele primite, separat de cele acordate de Fundația pentru Parteneriat. Materialele care sunt rezultatul unui proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, vor menționa numele finanțatorilor.
Fundația pentru Parteneriat și MOL România nu sunt răspunzătoare de eventualele pagube produse către terți, de organizații, în timpul desfășurării proiectelor finanțate de ele. Orice modificare față de acordul cu finanțatorul, apărută în cursul realizării proiectului, trebuie în prealabil aprobată în scris de finanțator.

I.7. Valoarea și modalitatea de plată a finanțărilor
Plata finanțării se va face în tranșe, conform condițiilor din contractul de finanțare, prin virament bancar în lei.

Plata se va face în felul următor:
• 90% din suma aprobată după semnarea acordului de finanțare
• 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final

II. CRITERII DE SELECȚIE A CERERILOR DE FINANȚARE


II.1. Criterii de preselecție.

Proiecte care vor fi respinse la preselecție:
• Proiecte incomplete, scrise neciteț sau care nu au folosit formularele standard ale programului
• Proiecte care nu includ anexele solicitate
• Proiecte menționate anterior ca neeligibile sau depuse de organizații neeligibile
• Proiecte care au depășit data limită de depunere a cererii de finanțare

Condițiile care trebuie să fie îndeplinite de cererile de finanțare:

• Reabilitarea completă din punctul de vedere al protecției mediului a teritoriului pentru care s-a aplicat
• Spațiul verde inclus în cererea de finanțare trebuie să fie unul compact, în interiorul localității
• Zonele verzi trebuie să fie spații publice
• Spațiul selectat trebuie să se afle în localitățile specificate în listă
• Se vor utiliza doar produse ecologice (curățenie, vopsire) – după posibilități
• Activitățile se vor desfășura cu implicarea comunității în forma evenimentelor comunitare și se vor include și activități de educație ecologică

II.2. Criterii propriu-zise de evaluare


a. Valoarea proiectului

Impactul proiectului
- nr. de persoane implicate în implementare
- viabilitatea rezultatelor proiectului
Concepția proiectului
- exemplaritate/replicabilitate
- caracter novator
- adecvarea la nevoile reale
- parteneriat cu alte organizații, instituții
- contribuie la îmbunătățirea mediului înconjurător

b) Prezentarea și administrarea proiectului

- raport buget/activități
- adecvarea metode/obiective
- metodologie de monitorizare și evaluare

c) Mobilizarea de resurse locale pentru îndeplinirea obiectivelor (fonduri, materiale, puieți, etc.)

Premiul „Spațiu verde MOL”


La finalizarea programului, după evaluarea proiectelor implementate, MOL România va premia proiectul care a obținut cele mai spectaculoase rezultate. Premiul constă în acordarea unei sume egale cu finanțarea obținută în prealabil, pentru implementarea proiectului.

Mai multe informatii: http://www.epce.ro/scoli.htm

Documente necesare:

- Formular

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek