ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Közbeszerzési szeminárium - Jogszabályváltozások és gyakorlati kérdések
Pályáztató:  EduTech Consulting
Határidő:  2013. február 8.
Feltöltve:  2013. január 29., 14:46:09
Szakmai terület:  Gazdaság, üzleti szféra (70)
Ország:  Románia
Forrás:  [edutechconsulting.ro]

Datorită noilor modificări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice S.C. EduTech Consulting S.R.L. vă invită să participaţi la seminarul organizat în colaborare cu S.C. ABB ENTREPRENEURSHIP SRL., Bucureşti: - Achiziţii publice - Modificări legislative şi aspecte practice  - care va avea loc la Miercurea - Ciuc (CJHr sala 13),  în data de 14 februarie 2013, între orele 9:00-16:00.

Aspectele discutate în cadrul seminarului vor fi atât practice cât şi noutăţile legislative care au intrat în vigoare din data de 01.01.2013 (OUG nr. 77/2012 publicată în M.Of. nr. 827/10.12.2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006).

Lector

Alina Brustureanu - expert şi trainer, membru specialist în comisii de evaluare a ofertelor pentru toate tipurile de proceduri de achiziţie, cât şi în elabolarea documentaţiilor de atribuire

Tematica

Noutăţi legislative:

  • OUG nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr 142/2012 pentru aprobarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute ȋn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
  • Documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări pentru proiectele de mediu.  Aplicabilitatea contractelor de tip FIDIC.
  • ORDIN nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă".

Aspecte practice privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei naţionale

  • Definirea cerinţelor minime de calificare şi a factorilor de evaluare. Aplicabilitatea Ordinului nr. 509/2011 A.N.R.M.A.P.
  • Erorile frecvente cu privire la ȋncălcarea principiilor în atribuirea contractelor finanțate din instrumente structurale - situaţii privind principiile transparenţei şi proporţionalităţii
  • Modificarea contractelor  - Suplimentările contractuale (contractul de lucrări)
  • Conflictul de interese
  • Decizii CNSC

Metode

Prezentarea explicativă a moderatorului, prezentări interactive, sesiuni de ȋntrebări şi răspunsuri, discuţii în plen facilitate de moderator.

Materiale suport

Prezentări ppt.; studii de caz; bibliografia relevantă.

Taxă de participare

370 lei/persoana + TVA

Termen limită de înscriere

8 februarie 2013

Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere şi trimiterea lui la numărul de fax: 0266-317126 sau pe e-mail, la adresa: office@edutechconsulting.ro.

Documente descărcabile

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek