ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályázatok
 

Közbeszerzési szeminárium
Pályáztató:  EduTech Consulting
Határidő:  2013. március 11.
Feltöltve:  2013. február 26., 09:06:17
Szakmai terület:  Gazdaság, üzleti szféra (70)
Ország:  Románia
Régió:  Központi Régió
Forrás:  [edutechconsulting.ro]

Lector

Alina Brustureanu, S.C. ABB ENTREPRENEURSHIP SRL. - Bucureşti

 • expert şi trainer în numeroase proiecte adresate administraţiei publice centrale şi locale în ceea ce priveşte achiziţiile publice: legislaţie, achiziţii publice de servicii, bunuri şi lucrări şi managementul contractelor de lucrări şi servicii, proceduri, implementare, monitorizare, audit.
 • a participat atât în calitate de membru specialist în comisii de evaluare a ofertelor pentru toate tipurile de proceduri de achiziţie, cât şi la elaborarea de documentaţii de atribuire.
 • a participat la elaborarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia „Expert achiziţii publice".

Aspectele discutate in cadrul seminarului vor fi atât practice privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, cât şi noutăţile legislative care au intrat în vigoare la 01.01.2013 (OUG nr. 77/2012 publicata in M.Of. nr. 827/10.12.2012 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006).

Una dintre modificarile operate de acest act normativ se referă la definirea abaterilor grave de la prevederile legislative care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului şi atrag obligativitatea anulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Tematica seminarului

Noutăţi legislative:

 • OUG nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr 142/2012 pentru aprobarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute ȋn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 • Documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări pentru proiectele de mediu. Aplicabilitatea contractelor de tip FIDIC.
 • ORDIN nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă".

Aspecte practice privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei naţionale

 • Definirea cerinţelor minime de calificare şi a factorilor de evaluare. Aplicabilitatea Ordinului nr. 509/2011 A.N.R.M.A.P.
 • Erorile frecvente cu privire la ȋncălcarea principiilor în atribuirea contractelor finanțate din instrumente structurale - situaţii privind principiile transparenţei şi proporţionalităţii
 • Modificarea contractelor - Suplimentările contractuale (contractul de lucrări)
 • Conflictul de interese
 • Decizii CNSC

Metode: Prezentarea explicativă a moderatorului, prezentări interactive, sesiuni de ȋntrebări şi răspunsuri, discuţii în plen facilitate de moderator.

Materiale suport: Prezentări ppt.; studii de caz; bibliografia relevantă.

Taxă de participare:  370 lej/személy + Áfa

Termen limită de înscriere: 11. martie. 2013

Locul de desfăşurare: Miercurea Ciuc, Consiliul Județean Harghita, camera 13

Informații:

Tel. 0740-367023, e-mail: office@edutechconsulting.ro, web: www.edutechconsulting.ro

Documente descărcabile:

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek