ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályáztatók
 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - APDRP
E-mail: 
Telefon:  +40 - 21 - 310 16 35
Fax:  +40 - 21 - 315 67 79
Cím: 

Sediul Central - Bucuresti, Str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti

Tipus:  Közintézmények (216)

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a fost înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13 din 27 februarie 2006, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD şi a primit acreditarea de funcţionare la finalul anului 2007. Actul de acreditare al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, ca Agenţie ce gestionează FEADR, a fost semnat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la data de 15 decembrie 2007 şi acoperă procedurile şi structurile Agenţiei (conform Articolului 1, alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.885/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005 în ceea ce priveşte acreditarea Agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR) şi criteriilor de acreditare aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.422/2006.

Prin acreditarea APDRP, Autoritatea Competentă, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a stabilit conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 885/2006, că APDRP îndeplineşte toate criteriile de acreditare privind structura organizatorică, standardele de resursele umane şi relaţiile publice, procedurile interne, securitatea sistemului informatic, precum şi alte activităţi specifice.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) asigură implementarea tehnică şi financiară a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi a preluat în totalitate derularea şi monitorizarea Programului SAPARD. Experţii APDRP vor asigură continuarea derulării Programului SAPARD până la finalizarea acestuia în decembrie 2008, în ceea ce priveşte efectuarea plăţilor pentru proiectele contractate, iar până în decembrie 2013, vor fi monitorizate toate proiectele care au fost finanţate prin Programul SAPARD în sensul respectării clauzelor asumate prin contractele de finanţare.

Pe lângă preluarea integrală a personalului Agenţiei SAPARD, APDRP îşi extinde operaţiunile la nivel judeţean prin preluarea unui număr de 386 de posturi aferente serviciilor tehnice delegate din cadrul Direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală. În acest fel, se intenţionează ca cererile de plată pentru Programul SAPARD, iar mai apoi cererile de finanţare şi de plată pentru fondurile post-aderare, să fie primite direct la nivel judeţean.

Astfel, APDRP este structurată la nivel judeţean în 42 de Oficii Judeţene având repartizaţi în total 722 de experţi, la nivel regional în 8 Centre Regionale cu un total de 327 de experţi, iar la nivel central APDRP are 213 experţi angajaţi. Astfel, APDRP va putea implementa FEADR atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar, cu un personal total de 1.262 de experţi.

Principalele direcţii de investiţii care sunt finanţate prin FEADR, reprezintă o continuare firească a Programului SAPARD prin îmbunătăţirea procesării agroindustriale, sprijinirea dezvoltării fermelor de semi-subzistenţă, managementul pădurilor şi a produselor forestiere, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rurale şi în general a satului românesc.

Totodată, o componentă foarte importantă a FEADR va fi şi cea de conservare a biodiversităţii prin împăduriri a terenurilor agricole, încurajarea metodelor de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, dar şi menţinerea fermelor din zonele montane.

În concordanţă cu celelalte componente de investiţii se vor finanţa atât activităţile de diversificare economică, turism, conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural, cât şi renovarea satelor.
Nu în ultimul rând, o prioritate de finanţare este şi implementarea unui program pilot LEADER prin încurajarea inovaţiei în sectorul agricol şi forestier, folosirea resurselor naturale şi culturale într-un mod raţional şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek