ADATBANK FÓRUM ÁLLÁS FLÖRT SZÓTÁR LOKÁLOK BLOGOK SZÍNHÁZ ZENE CÉGEK
ro hu

Pályáztatók
 

Autoritatea de management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM DRU)
E-mail: 
Telefon:  +40 - 21 - 315 02 09
Fax:  +40 - 21 - 315 02 06
Cím: 

Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucureşti

Tipus:  Közintézmények (216)

Ca instituţie ce face parte din sistemul instituţional desemnat pentru gestionarea fondurilor europene în România, MMFES-AM POS DRU este hotărâtă să acţioneze cu integritate, transparenţă, responsabilitate, respect şi onestitate în toate parteneriatele şi activităţile întreprinse, să câştige şi să inspire încredere prin aceste valori.

MMFES-AM POS DRU îşi organizează activitatea după principii moderne de management ce presupun existenţa unui sistem eficient de control al întregii organizaţii, în strânsă legătură cu importanţa, magnitudinea şi complexitatea implementării programelor UE administrate. Va urmări să câştige şi să menţină încrederea opiniei publice prin administrarea eficientă şi eficace a resurselor disponibile.

MMFES-AM POS DRU îşi desfăşoară activitatea în unităţi accesibile pentru toate persoanele, indiferent de abilităţi. Acţionează pentru crearea de oportunităţi pentru indivizi şi comunitate şi promovează o dezvoltare durabilă.

MMFES-AM POS DRU respectă toate principiile de egalitate de şanse, indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, statut social, orientare socială şi abilităţi şi nu va accepta diferenţierile ce afecteză crearea de oportunităţi egale pentru toate persoanele.

Pe baza acestor valori, angajaţii MMFES-AM POS DRU acţionează la toate nivelele pentru realizarea cu succes a misiunii instituţiei din care fac parte.

Viziunea MMFES-AM POS DRU se concentrează pe realizarea unui grad ridicat de absorbţie a FSE şi asigurarea unui management administrativ şi tehnic eficient al proiectelor, în sprijinul dezvoltării resurselor umane în România şi care să contribuie efectiv la coeziunea socială şi economică la nivelul Uniunii Europene lărgite.

Misiunea MMFES-AM POS DRU este întărirea capacităţii administrative pentru a-şi îndeplini noile atribuţii generate de aderarea României la UE, garantând conformitatea deplină cu legislaţia UE.

Autoritatea de Management este responsabilă în totalitate pentru gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în conformitate cu principiile managementului financiar solid şi separării clare a funcţiilor. Totodată, AM POS DRU este responsabilă pentru implementarea Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 4 „Iniţiative trans-naţionale pe piaţa inclusivă a muncii” şi a Axei prioritare 7 „Asistenţă tehnică”.


AM POS DRU este organizată la nivel de direcţie generală şi este alcătuită din patru direcţii şi patru unităţi direct subordonate directorului general.

PONT hírek


Strukturális alapok

tovább...

PONT Szakértok

Think Outside The Box

Romániában lehet Európa legnagyobb természetvédelmi területe
Elkezdték az állami erdőkben a csemeteültetéseket Hargita megyében
Az Ikea és a Harvard legalább olyan nagy hazai erdőmutyiban érintett, mint a Schweighofer
Ennél lila kenyeret? Ilyet egész biztosan!
Kevesebb húst kellene fogyasztani, milliók menekülnének meg

Hírek