ro hu

Știri
 

EUROSTAT: Capitolul 6: Orasele europene
Tip:  EU-RO (0)
Data încărcării:  25 iulie 2012, 16:29:41
Sursa:  [eurostat.ec.europa.eu]

Introducere

Europa 2020, noua strategie pentru UE, conceput ca succesor la Strategia de la Lisabona, vizează o creștere bazată pe cunoaștere, ecologică și favorabilă incluziunii. Un aspect esențial este o mai bună concentrare asupra creșterii ecologice și sociale, inclusiv în zonele urbane. Zonele metropolitane sunt factori ai creșterii economice, dar ele sunt responsabile pentru emisiile de gaze cu efect de seră și au adesea o concentrare de probleme sociale. Strategia Europa 2020 necesită o acțiune care urmează să fie susținută de statistici coerente și stabile, folosind indicatori. Auditul Urban evaluează situația actuală și monitorizează evoluțiile în orașele Europei. Scopul său este de a ajuta orașele în îmbunătățirea calității vieții urbane.

Principalele constatări statistice

Uniunea Europeană are nevoie de contribuirea tuturor regiunilor și orașelor pentru ca aceasta să-și atingă obiectivele. Orașele sunt esențiale, deoarece acestea oferă loc pentru cele mai multe locuri de muncă, întreprinderi și instituții de învățământ superior. Acest capitol prezintă câțiva indicatori care reflectă o parte dintre provocările cu care se înfrunt orașele, precum șomajul, crearea și menținerea unei forțe de muncă priceput, poluarea și sărăcia.

De ce sunt importante orașele

Bazat pe tipologia urban-rural revizuită, 68% din populația Uniunii Europene trăiește în zone urbane. Cele mai populate orașe din UE sunt Londra și Paris. În afară de aceste două megapolisuri, Europa dispune de o structură unică policentrică de orașe mari, mijlocii și mici.

Forța de muncă urbană

Rata medie a șomajului în UE în 2008 a fost de 7%. Există diferențe considerabile în rata șomajului între statele membre, cea mai mare fiind de 11,3% în Spania și cea mai mică (mai puțin de 4%) în Cipru, Danemarca, Austria și Olanda. Distribuirea ratei șomajului din orașele UE este considerabil mai mare.

Studenții în învățământul superior

Faptul că studenții sunt emigranții sau imigranții unui oraș depinde de câțiva factori, precum abilitatea orașului de a atrage studenții la universitățile sale. Reținerea absolvenților de facultate în oraș este următorul pas către stabilirea unei forțe de muncă de înaltă calificare.

Grupul PONT consideră esențială cunoașterea datelor statistice publicate în Anuarul Statistic Regional 2011 (Eurostat Regional Yearbook 2011) în procesul de dezvoltare a sectoarelor de activitate și regiunilor României. De aceea echipa noastră a realizat câte un rezumat în limba română a capitolelor acestui anuar statistic. Începând din această săptămână aceste rezumate pe capitole sunt publicate pe platforma GRANTURI.RO în fiecare zi de miercuri, timp de 17 săptămâni.

Eurostat regional yearbook 2011©