ro hu

Știri
 

EUROSTAT: Capitolul 7: Veniturile disponibile
Tip:  PONT (0)
Data încărcării:  1 august 2012, 19:08:55
Sursa:  [eurostat.ec.europa.eu]

Venitul disponibil

O comparație a veniturilor primare cu venitul disponibil arată influența intervenției statului. Acest lucru crește nivelul relativ al câștigurilor în Italia, Spania, în unele regiuni din Germania, dar acest efect este observat și în cazul noilor state membre, cum ar fi Ungaria, România, Bulgaria și Polonia. În ciuda redistribuirii de stat și de alte transferuri de capital, cele mai mari regiuni mențin pozițiile proeminente, având venituri mai mari disponibile în țările lor respective. Dintre cele 10 regiuni cu cel mai mare venit disponibil pe cap de locuitor 4 sunt în Marea Britanie, 4 în Germania, 1 în Spania și 1 în Franța.

În statele noi, regiunea Bratislava are cel mai mare venit disponibil pe cap de locuitor, acesta este urmat de Vzhodna (Slovenia) și Praga (Republica Cehă). Dacă extindem clasamentul la primele 30 de regiuni, atunci 13 regiuni se află în Germania, 6 în Marea Britanie, 3-3 în Austria și Italia, 2 în Spania și 1-1 în Franța, Grecia și Belgia. Partea de jos a clasamentului include 9 regiuni în Polonia, 7 în România, 6-6 în Ungaria și Bulgaria și 1-1 în Slovacia și Estonia.

Pentru venitul disponibil a existat o tendință spre o răspândire mai restrânsă în valori regionale în ultimii ani: 2000 și 2008. Aceasta înseamnă că diferența între regiuni este mai mică. Cea mai mare diferență între regiuni este în România. De asemenea Grecia, Marea Britanie și Slovacia au diferențe mari între regiuni. Cea mai mică diferență este în Slovania, Danemarca și Austria. În Irlanda, Olanda și Suedia observăm o diferență mai moderată. În majoritatea țărilor capitala are cea mai mare dominație economică.

Pentru a evalua situația economică în regiunile individuale, este important să cunoaștem nu doar venitul primar și venitul desponibil, dar și relația între aceste indicatori. Cele mai mici valori se găsesc în regiunile de capital și alte centre economice ale statelor membre mai bogate. Valorile cele mai ridicate se găsesc în regiunile rurale din Nord-Estul și Sud-Vestul României. În general, cifrele pentru statele membre UE-15 sunt mai mici decât pentru noile state membre. Venitul disponibil în orașele capitale și în alte regiuni prospere ale UE-15 este, în general, mai puțin mult de 80% din venituri primare. Corespunzător, procentele mai mari pot fi observate în statele membre în zonele mai puțin bogate, în special la periferiile sudice, vestice și sud-vestice ale UE.

În cele 24 de state membre ale UE examinate, există 28 de regiuni în care venitul disponibil depășește venitul primar. Din cele 28 de regiuni 7 se află în Polonia, 5-5 în Romînia și în Portugalia, 4 în Grecia, 3 în Bulgaria, 2 în Marea Britanie și 1-1 în Germania și în Olanda. Nu au existat diferențe semnificative în susținerea veniturilor gospodăriilor între noile state membre și UE-15.

Dezvoltare dinamică pe marginile UE

În cele din urmă accentul cade pe o privire de ansamblu, pe tendințele de termen lung în regiunile în comparație cu media UE-27. Schimbări dinamice pot fi observate pe marginile UE, mai precis în Spania, Republica Cehă, Slovacia, România, statele baltice, Finlanda, Grecia și în unele regiuni ale Irlandei. În altele membre fondatoare ale UE, cum ar fi Belgia, Germania și Italia, venitul s-a redus semnificativ, comparativ cu media generală.

În ciuda faptului că noile state membre sunt într-un proces de dezvoltare continuă, tendință pozitivă nu este la fel de puternică peste tot. În unele regiuni din Ungaria și Polonia, venitul disponibil a crescut cu doar un procent comparativ cu media UE. Ungaria Centrală a fost singura regiune din noile statele membre care a arătat un declin față de media UE. Indicatorii pentru România și Bulgaria sunt foarte promițătoare. În majoritatea noilor state membre diferența de bunăstare între zona de capitală și regiunile mai puțin prospere a crescut și mai mult.

Surse de date

Eurostat a avut date regionale privind nivelul veniturilor ale gospodăriilor. Datele sunt colectate în regiuniile la nivelul NUTS 2, dar încă nu există date la nivelul NUTS 2 în următoarele regiuni: departamentele de peste mări ale Franței, Cipru, Luxemburg și Malta. Pentru Bulgaria, cifrele regionale pentru 2008 au fost estimate folosind sturctura regională din 2007. În această publicație au fost evaluate 264 regiuni NUTS 2 din UE-24. Având în vedere disponibilitatea limitată a datelor, valorile UE-27 pentru conturile de uz casnic au fost estimate.

Grupul PONT consideră esențială cunoașterea datelor statistice publicate în Anuarul Statistic Regional 2011 (Eurostat Regional Yearbook 2011) în procesul de dezvoltare a sectoarelor de activitate și regiunilor României. De aceea echipa noastră a realizat câte un rezumat în limba română a capitolelor acestui anuar statistic. Începând din această săptămână aceste rezumate pe capitole sunt publicate pe platforma GRANTURI.RO în fiecare zi de miercuri, timp de 17 săptămâni.

Eurostat regional yearbook 2011©